Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare a produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, conform OUG nr.96/2002, cu modificarile si co


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.581.107 RON

Castigatorul Licitatiei: LACTAG S.A.
Anunt de atribuire numarul 137801/27.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 131177
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA BRATU-responsabil SEAP, Tel. +40 248220075, In atentia: Dorian Toteanu\Mirela Florescu -responsabil documentatie, Email: [email protected], Fax: +40 248220137, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare a produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, conform OUG nr.96/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I - VIII si gradinitele cu program normal de 4 ore din judetul Arges ? conform Graficului de distributie.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizarea a produselor lactate elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore dinJudetul Arges, in anul scolar 2012-2013.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511000-3 - Lapte (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 581, 106.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8821/13.07.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S146-243791din01.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13493 Denumirea: Contract de furnizare a produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat
V.1) Data atribuirii contractului 18.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LACTAG S.A.
Adresa postala: Str. Progresului, Nr. 24, Localitatea: Costesti, Cod postal: 115200, Romania, Tel. 0248251400, Email: [email protected], Fax: 0248251400, Adresa internet (URL): www.lactag.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7064690.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5581106.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 20
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
- S.C PRODLACTA S.A. BRASOV12% - serviciul de tratare UHT si ambalare ti Tetrapak200 ml a produsului lapte- S.C. ILVAS S.A. VASLUI 8% - serviciul de tratare UHT si ambalare Tetrapak200 ml a produsului lapte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca, dupa stabilirea clasamentului final de catre SEAP, ofertele situate pe pozitia I contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Licitatii ? Consiliul Judetean Arges
Adresa postala: Palatul Administrativ, cam. 106-107, Piata Vasile Milea nr.1, Judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 0248220075, Fax: +40 0248220075
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2012 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer