Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de Furnizare Alimente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.420 RON

Castigatorul Licitatiei: PRESTIGIOSA PRODCOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133237/25.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
Adresa postala: Calea Unirii, Nr. 45, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200409, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Piticu, Tel. +40 251533063, Email: [email protected], Fax: +40 251533063
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciu Public Local
Activitate (activitati)
Altele: Asistenta Sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de Furnizare Alimente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cele 9 Crese aflate in administrarea institutiei
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare alimente pentru cele 9 crese aflate in administrarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese din Municipiul Craiova.Durata Contractelor de la 03.01.2013-31.01.2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
15100000-9-Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)
15300000-1-Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)
15500000-3-Produse lactate (Rev.2)
15800000-6-Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 419.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5912/12.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8 Denumirea: Produse lactate-branzeturi
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRESTIGIOSA PRODCOM S.R.L.
Adresa postala: CALEA UNIRII NR 106 DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. 0744563895, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0251524507
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4264.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3371.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9 Denumirea: Produse lactate -lapte si iaurt
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRESTIGIOSA PRODCOM S.R.L.
Adresa postala: CALEA UNIRII NR 106 DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. 0744563895, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0251524507
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4172.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3578.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10 Denumirea: Produse de panificatie, morarit
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRESTIGIOSA PRODCOM S.R.L.
Adresa postala: CALEA UNIRII NR 106 DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. 0744563895, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0251524507
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1794.05 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1346.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 11 Denumirea: Produse de origine animala, carne si produse din carne
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REBUKE S.R.L.
Adresa postala: B-ul Decebal, nr26, Bl D19, Sc1, Ap10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Tel. 0721651137, Email: [email protected], Fax: 0351424083
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6362.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5665.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12 Denumirea: Diverse poduse alimentare
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REBUKE S.R.L.
Adresa postala: B-ul Decebal, nr26, Bl D19, Sc1, Ap10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Tel. 0721651137, Email: [email protected], Fax: 0351424083
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4751.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3602.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13 Denumirea: Legume
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3601.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3254.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 14 Denumirea: Fructe
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4244.35 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3800.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 15 Denumirea: Conserve din legume si fructe
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2343.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1800.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul achizitii Publice , Juridic
Adresa postala: Str.Cal.Unirii, nr.45, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200409, Romania, Tel. +40 251533063, Email: [email protected], Fax: +40 251533063
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2013 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer