Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare antibiotice


Anunt de participare numarul 116158/26.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU"
Adresa postala:  Str.Corneliu Coposu, nr.12, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410469, Romania, Punct(e) de contact:  Mirela Poinar, Tel. 0259267903, Email:  [email protected], Fax:  0259267903, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare antibiotice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul autoritatii
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Diverse antibiotice sub forma de capsule, comprimate , solutii injectabile, flacoane pt solutii orale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
AMIKACINUM FIOLE 200MG /2 ML
AMOXICILINA+ACID CLAVULANIC 457MG/5ML
AMOXICILINUM 250 MG/5 ML
AMOXICILINUM 500 MG
AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM
AMPICILINUM 1GRAMPICILINUMAMPICILINUM + SULBACTANUM
AMOXICILINA+ACID CLAVULANIC .
AMOXICILINA+ACID CLAVULANIC 625 COMPR.FILM.
AMOXICILINUM+ACIDUM CLAVULANICUM
CEFUROXIMUM
AMIKACINUM 1 GR.
CEFALEXINUMCEFOPERAZONUM 2 GR
CEFTRIAXONUM
CEFOTAXIMUM 1 GR
CEFOPERAZONUMCEFPIRONUM 1 GR.
CEFPIROMUM 2000 MG
CEFTRIAXON 2 GR
CEFUROXIMUM
CLINDAMYCINNUM 300mg/2ml
CLYNDAMICINA
DOXICILINUMCEFIXIMUM 200 MG
ERYTHROMYCINUM
CEFTAZIDIMUM
GENTAMICINUM SOL. INJ. 40MG/ML-1ML
GENTAMICINUM SOL. INJ. 40MG/ML-2ML
CLARITROMICIMUM
CLARITROMICIMUM
CEFEPIMUM 1 GR.
MEROPENEMUM
MEROPENEMUM
NETROMICYNUM 25MG/ML - 2ML
PHENOXYMETHHYLPENICILLINUMIN
PHENOXYMETHHYLPENICILLINUMIN
OXACILLINUM PULB.PT.SOL.INJ.500MG
OXACILINUMBENZYLPENICILLINUMPOTASICA
BENZYLPENICILLINUM SODICA
AMPICILINUM
CEFOPERAZONUM PULB.PT.SOL.INJ. 1GR+SULBACTAM 1GR
AZITHROMYCINUM500 MG.
AZITHROMYCINUM 200MG/5ML
AZITHROMYCINUM 500 MG.
TEICOPLANIN LIOF.PT.SOL.INJ 400 MG+ SOLVENT
PIPERACILINA+TAZOBACTAM
PIPERACILINA+TAZOBACTAM
COMBINATII IMIPENEM 500MG SI CILASTATINA SODICA 500MG
TICARCILINA +ACID CLAVULAMICUM
SULTAMICILLINUM
VANCOMICINA HIDROCLORID 1gr
VANCOMICINA HIDROCLORID 0, 5gr
CEFUROXIMA AXETIL
CEFUROXIMUM AXETIL
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Garantie de participare in valoare 41489.13 ron- Garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare Ministerul Sanatatiivenituri proprii CAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere fara legalizare conform art. 44 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea? FormularulA(anexat);
Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181 ? FormularulB (anexat);
Se vor prezenta certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident), in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor-fara debite.Certificat unic de inregistrare (in xerocopie);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere ca detine Autorizatie de Punere pe Piata emisa de ANM pentru medicamentele ofertate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2568/15.02.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S19-030234 din 28.01.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.04.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2011 11:00
Locul: la sediul autoritatii cam 111 etaj I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cite o persoana autorizata din partea fiecariu ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavopoleous nr 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavopoleous nr 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Municipal "Gavril Curteanu"
Adresa postala:  Str Corneliu Coposu nr 12, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410469, Romania, Tel. 0359803800, Fax:  0259442687
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2011 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer