Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE APARATURA LABORATOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE MODERNIZAREA SI EXTINDEREA LABORATOARELOR DSVSA OLT IN VEDEREA REALIZARII CONTROLULUI DE CALITATE VETERINAR PENTRU CALITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE SI PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.933.509 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHSYS GRUP COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 44842/14.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38908
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR OLT
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 173, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230087, Romania, Punct(e) de contact: MARINELA SANDITA, Tel.0249-416964, In atentia: EC. AMARASTEANU LUCIAN, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0249-416726
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE APARATURA LABORATOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE MODERNIZAREA SI EXTINDEREA LABORATOARELOR DSVSA OLT IN VEDEREA REALIZARII CONTROLULUI DE CALITATE VETERINAR PENTRU CALITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE SI PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SLATINA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 173, JUD. OLT
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE FURNIZARE APARATURA LABORATOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE MODERNIZAREA SI EXTINDEREA LABORATOARELOR DSVSA OLT IN VEDEREA REALIZARII CONTROLULUI DE CALITATE VETERINAR PENTRU CALITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE SI PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33000000-0 - Aparate medicale si de laborator, aparate optice si de precizie, ceasuri si ceasornice, produse farmaceutice si consumabile medicale conexe (Rev.1)
29000000-9-Utilaje, echipamente, aparate, dispozitive si produse conexe (Rev.1)
29241000-0-Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare (Rev.1)
33253000-8-Aparate de detectare si de analiza (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 933, 509.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 308 Denumirea: LOT 1 - MICROBIOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHSYS GRUP COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Baba Novac, nr. 18, bloc 24B, apt. 44, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031629, Romania, Tel.021 3137622, Email: [email protected], Fax: 021 3137622
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 761068.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 754395.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 310 Denumirea: LOT 2 - CHIMIE
V.1) Data atribuirii contractului 7/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURITMIC GRUP S.R.L.
Adresa postala: Sector 6, str.Paduroiu, nr.10, bl.B27, sc.4, et.3, ap.57, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Tel.021-3167352, Email: [email protected], Fax: 021-3166279, Adresa internet (URL): www.euritmicgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 410459.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 193531.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 307 Denumirea: LOT 3 - REZIDUURI
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECRO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: BD. TIMISOARA, NR. 100P, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061334, Romania, Tel.4447002, Email: [email protected], Fax: 4447005, Adresa internet (URL): www.mecrosystem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2012929.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1944573.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 309 Denumirea: LOT 4 - BIOBAZA
V.1) Data atribuirii contractului 7/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDOX LAB S.R.L.
Adresa postala: STR.MARAMURESULUI, NR. 38, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400246, Romania, Tel.0264-439884, Email: [email protected], Fax: 0264-439884
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 43522.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41009.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT FINANTAT PRINProgram SAPARD, Masura 1.2 IMBUNATATIREA STRUCTURILOR IN VEDEREA REALIZARII CONTROLULUI DE CALITATE, VETERINAR SIFITOSANITAR, PENTRU CALITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE SI PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
VI.2) Alte informatii
AL DOI-LEA ORGANISM COMPETENT PENTRU CAILE DE ATAC ESTE CURTEA DE APEL SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIAV
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL DSVSA OLT
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 171-173, Localitatea: SLATINA, Cod postal: 230078, Romania, Tel.0249-416964, Email: [email protected], Fax: 0249-416726
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2008 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer