Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare automaturatoare si autospalatoare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
836.565 RON

Castigatorul Licitatiei: EXPERTAGRO TRADING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145898/28.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142216
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Domeniului Public Sector 4
Adresa postala: Soseaua Oltenitei nr.9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041204, Romania, Punct(e) de contact: Str. Pridvorului nr.24, sector 4, Tel. +40 213320596, In atentia: d-lui Tudor Mircea, Email: [email protected], Fax: +40 213320596, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie in subordinea Consiliului Local Sector 4
Activitate (activitati)
Altele: Institutie in subordinea Consiliului Local Sector 4
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare automaturatoare si autospalatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
Punctul de lucru din str. Pridvorului nr.24, Sector 4, Bucuresti(Parcul ?Lumea Copiilor?)
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de automaturatoare ? 1 buc si autospalatoare ? 1 buc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144430-1 - Vehicule de curatare a strazilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
836, 565RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S162-282345din22.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1360 Denumirea: Contract de furnizare automaturatoare si autospalatoare
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERTAGRO TRADING S.R.L.
Adresa postala: Str. Fratilor, Nr. 1, Bl.85, Sc.2, Et.3, Ap.72, Sector 6, Bucuresti, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060367, Romania, Tel. +40 725124830, Email: [email protected], Fax: +40 212203482
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 839274.19 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 836565.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale modalitatea de departajare va fi pretul, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: Punctul de contact: str.Pridvorului nr.24, sector4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041204, Romania, Tel. +40 213320596, Email: [email protected], Fax: +40 213320596, Adresa internet (URL): -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer