Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare autoturisme prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.513.322 RON

Castigatorul Licitatiei: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145985/16.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141873
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala: BUCURESTI, STR. DR. TABEREI, NR. 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN RADUSLAV, Tel. +40 213195858-3163/2628, Email: [email protected], Fax: +40 213101565, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare autoturismeprin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Unitatii Militare 02456, str. Dr. Taberei, nr. 7-9, sec. 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea a 50 autoturisme prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34111200-0 - Berline (Rev.2)
34113300-5-Vehicule de teren (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 513, 322RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S166-288332din28.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 365 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Adresa postala: B-DUL PRECIZIEI, NR. 24, WEST GATE BUSINESS CENTER CORP H1, ET.5, CAMERA E05.25, SECT.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062204, Romania, Tel. +40 0212038734, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0212038806, Adresa internet (URL): www.renault.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2726610.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2513322.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) Pentru IMM-uri garantia de participare sau de buna executie poate fi constituita in cuantum de 50% din valoare (se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM);2) Detalii privind subcontractantii: Ofertantii au obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, prin prezentarea unei declaratii in acest sens.3) In baza prev. art. 10 din HG 445/10.04.2003 pt. aprobarea Normelor privind organizarea si desfasurarea Activitatii de codificare a articolelor de inzestrare din domeniul apararii, pt. incheierea contractului, furnizorul/prestatorul trebuie sa detina/obtina codul de agent economic acordat de B.N.C., adresa: bd. Iuliu Maniu 7-9, sect. 6, Buc., tel.0214107880/0214107881 int.202.4) Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care pe primul loc sunt doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Daca in urma reofertarii ofertantii nu pot fi departajati, devin incidente prevederile art. 209 alin.(1) lit.c) din O.u.G. 34/2006, fiind imposibila incheierea contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a IV Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 213132815, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 02574 Bucuresti
Adresa postala: Str. Drumul Taberei. nr.7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Tel. +40 213195858/3163/2628, Email: [email protected], Fax: +40 213101565
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer