Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare avand ca obiect livrarea de sisteme de supraveghere si alarmare pentru SITE ? urile ANCOM (CPV: 32323500-8), in configuratia, cantitatea si conditiile prevazute in Caietul de sarcini, in Propunerea tehnica si in Propunerea financiara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.119.461 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TECHNOSEC S.R.L. -lider asociere
Anunt de atribuire numarul 137702/11.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131589
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua, Nr.2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Tel. +40 3728453-99/41/+40 7320052-64/61, In atentia: Mariana URSU, Mariana GHEATA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 372845-402/599, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare avand ca obiect livrarea de sisteme de supraveghere si alarmare pentru SITE ? urile ANCOM (CPV: 32323500-8), in configuratia, cantitatea si conditiile prevazute in Caietul de sarcini, in Propunerea tehnica si in Propunerea financiara, anexe la contract
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: locatiile SITE - urilor ANCOM de la adresele/coordonatele mentionate la pct. 4.13. din Sectiunea 2: Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare avand ca obiect livrarea de sisteme de supraveghere si alarmare pentru SITE ? urile ANCOM (CPV: 32323500-8) compuse din 4 (patru) subsisteme de vizualizare, stocare si centralizare (server + software) a datelor de la statiile arondate directiilor regionale (centre de comanda) instalate la sediile D.R. Bucuresti, D.R. Cluj, D.R. Iasi si D.R. Timis si 35 (treizecisicinci) de subsisteme de semnalizare si alarmare la efractie si inceput de incendiu, supraveghere video, stocare, transmisie si vizualizare a datelor stocate in timp real pentru statiile fixe si transportabile de monitorizare de la: FMS Ghencea, FMS Fundeni, FMS Ploiesti, FMS Pitesti, FMS Brasov, FMS Tulcea, TMS Cernavoda, TMS Ramnicu Valcea, TMS Constanta, HF Fundeni, FMS Cluj, FMS Sibiu, FMS Oradea, FMS Targu-Mures, FMS Zalau, FMS Satu Mare, FMS Miercurea Ciuc, TMS Alba Iulia, TMS Bistrita, TMS Baia Mare, TMS Sfantu Gheorghe, FMS Iasi, FMS Galati, FMS Bacau, FMS Suceava, TMS Piatra Neamt, TMS Botosani, TMS Focsani, FMS Timisoara, FMS Arad, FMS Craiova, TMS Targu Jiu, TMS Drobeta Turnu Severin, TMS Petrosani si FMS Deva, inclusiv proiectarea, avizarea, instalarea si punerea in functiune a acestora, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32323500-8 - Sistem video de supraveghere (Rev.2)
51700000-9-Servicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 119, 461.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/UM/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S145-242377din31.07.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S179-293714din18.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: SC-DA-24375 Denumirea: Contract de furnizare sisteme supraveghere si alarmare pentru SITE-urile ANCOM, cod CPV: 32323500-8
V.1) Data atribuirii contractului 23.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TECHNOSEC S.R.L. -lider asociere
Adresa postala: B-dul Decebal, Nr.1, Bl. H2, Sc. 1, Etaj 4, Ap. 13, Sector 3, Localitatea: Mun. Bucuresti, Cod postal: 030961, Romania, Tel. +40 213270219, Email: [email protected], Fax: +40 213272123, Adresa internet (URL): www.technosec.ro
S.C. FILLS GENERAL SERVICE S.R.L.-membru asociere/asociat
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, Nr. 121, Bl. 5, Sc. A, Etaj 5, Ap. 18, Sector 2, Localitatea: Mun. Bucuresti, Cod postal: 020382, Romania, Tel. +40 212311515/+40 744779494, Email: [email protected], Fax: +40 212311515, Adresa internet (URL): www.fills.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1286764.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1119461.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-1(una) dintre cele 4(patru) oferte depuse, a fost respinsa in cadrul sedintei de deschidere ca fiind inacceptabila, avand in vedere ca ofertantul a precizat o perioada de valabilitate a garantiei de participare mai mica decat cea solicitata de catre autoritatea contractanta [art. 33 alin. (3) lit. b) coroborate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 925/2006];
-celelalte 3(trei) oferte au fost declarate admisibile, respectiv admise, urmare a evaluarii integrale;
-oferta declarata castigatoare s-a stabilit prin aplicarea criteriul de atribuire ?pretului cel mai scazut?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI
Adresa postala: B-dul Unirii, Nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: [email protected], Fax: +40 372845-402/599, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2012 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer