Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare carburant auto


Anunt de participare numarul 41831/23.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul pt. Situatii de Urgenta Crisana
Adresa postala: Oradea, str. Avram Iancu, nr. 9, jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410094, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Bortos, Tel.0259411212, 0259414358, Email: [email protected], Fax: 0259414358, 0259430693, Adresa internet (URL): www.isubihor.rdsor.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
serviciu public deconcentrat al MIRA
Activitate (activitati)
Altele: serviciu public deconcentrat al MIRA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare carburant auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ISU CRISANA al jud Bihor, str Avram Iancu, nr 9, Oradea, si subunitatile acestuia din judet
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de benzina euro standard fara plumb, motorina euro 4 si bonuri valorice carburant auto universale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23111200-0 - Benzina fara plumb (Rev.1)
23121200-3-Motorina (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Benzina euro standard fara plumb: min.4000 litri, max.9000 litri; Motorina euro 4: min.70000 litri, max.90000 litri; Bonuri valorice carburant auto universale : min. 210 file a 50lei/fila sau 350 file a 30lei/fila, max. 810 file a 50lei/fila sau 1350 file a 30lei/fila
Valoarea estimata fara TVA: intre 260, 140 si 375, 390RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 17.03.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare :6500 leiGarantie de buna executie :5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat-Trezoreria Oradea
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a putea fi calificat candidatul trebuie sa prezinte obligatoriu
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neancadrarea in preved.art.181 din OUG.nr.34/2006.Ofertantii vor prezenta: Certificat de atestare fiscala, Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale
Certificat constatator emis de Of.Reg.Comertului/autorizatie de functionare/altele echivalente
Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Of.Reg.Comertului
Document car sa ateste inregistrarea, atestarea ori apartenenta dpdv profesional insotit de traducere, pentru persoane fizice/juridice straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale cuprinzand cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, insotita de scrisoare de recomandare
Autorizatie pentru livrarea produselor
Dotarea cu utilaje, mijloace de transport, personal calificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
387267/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.02.2008 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu numerar la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2008 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.02.2008 10:00
Locul: Sediul I.S.U. CRISANA al jud Bihor, str Avram Iancu, nr.9, Mun Oradea, jud Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor pe baza de delegatie si B.I.sau C.I.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravololescu nr.6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Deciziile Consiliului pot fi atacate cu plangere la Curtea de Apel, Sectia Contencios Administrativ, Mun Oradea, jud Bihor, in 10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul I.S.U. CRISANA al jud Bihor-Serviciul Logistic
Adresa postala: str Avram Iancu, nr.9, jud.Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410094, Romania, Tel.0259411212, 414358, Email: [email protected], Fax: 0259479001, 430693, 414358, Adresa internet (URL): www.isubihor.rdsor.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2008 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer