Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare-Colimator multileaf, sistem de proiectare iradiere si sistem informatic oncologic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.736.088 RON

Castigatorul Licitatiei: VARINAK EUROPE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 118472/24.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Timisoara, str.Hector, nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Punct(e) de contact: Gosa Beatrice, Tel. 0256-221224, Email: [email protected], Fax: 0256221224, Adresa internet (URL): http: //smtm.lasting.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare-Colimator multileaf, sistem de proiectare iradiere si sistem informatic oncologic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA
-Str Marasesti , nr 5, Sectia de Radioterapie
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitionacolimator multileaf, sistem de proiectare iradiere si sistem informatic oncologic conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33151200-5 - Aparate de radioterapie (Rev.2)
33190000-8-Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
48180000-3-Pachete software pentru uz medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 736, 088.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 701 Denumirea: Colimator multileaf, sistem de proiectare iradiere si sistem informatic oncologic
V.1) Data atribuirii contractului 11/17/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VARINAK EUROPE S.R.L.
Adresa postala: STR GRADINARILOR, NR 1, BIROUL NR 2, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 077145, Romania, Tel. +0212426000, Email: [email protected], Fax: +0212426600
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1736867.48 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1736088.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Roamania 2007-2013
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL TIMIS-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Str Eugeniu de Savoia, nr 24 A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. 0256 / 498230, Email: [email protected], Fax: 0256-221263
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR HECTOR , NR 1, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300041, Romania, Tel. 0256-200048, Fax: 0256-200046
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2011 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer