Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare consumabile de imprimante si copiatoare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
430.000 RON

Castigatorul Licitatiei: HERLITZ ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 39278/07.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29115
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala a Finantelor Publice Mures
Adresa postala: str. Gheorghe Doja, nr. 1 - 3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540015, Romania, Punct(e) de contact: Stefan Chiorean, Tel.0265250982, Email: [email protected], Fax: 0265264054, Adresa internet (URL): str. Gheorghe Doja, nr. 1 - 3, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare consumabile de imprimante si copiatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Str.Ghe.Doja nr.1-3.Localitate: Targu MuresCod postal: 540015
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consumabile pentru imprimante si copiatoare, conform listei din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
430, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul
50%
Descriere:
2.
Numarului de pagini imprimate la un grad de acoperire de 5% /toner
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4750 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare tonere
V.1) Data atribuirii contractului 2/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HERLITZ ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Depozitelor Nr. 22, AP. HALA MARE, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540240, Romania, Tel.0265-253.722, Email: [email protected], Fax: 0265-253.583, Adresa internet (URL): http: //www.herlitzromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 430000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3624.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4748 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare tonere
V.1) Data atribuirii contractului 2/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TIN FACTORY S.R.L.
Adresa postala: Str. Amurgului, nr. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300278, Romania, Tel.0256/272.753, Email: [email protected], [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 0256/201.309
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 430000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1302.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4751 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare tonere
V.1) Data atribuirii contractului 2/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUZO IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Bd. Uverturii, nr.4, bl.C3, sc.2, apt.32, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060941, Romania, Tel.021.430.06.93, Email: [email protected], Fax: 021.430.06.93, Adresa internet (URL): www.truzo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 430000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14541.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3724 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare tonere
V.1) Data atribuirii contractului 2/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REUNINET IMAGING S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Brezeanu nr. 1, Bl. D3, Sc. A, Ap. 5, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100396, Romania, Tel.0344 401777, Email: [email protected], Fax: 0344 401776, Adresa internet (URL): www.reuninet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 430000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35010.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6285 Denumirea: Contract subsecvent de furnizare tonere
V.1) Data atribuirii contractului 2/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BE PROFFICE S.A.
Adresa postala: Str. Drumul Sabareni nr.24-26 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060647, Romania, Tel.021/408.22.87, Email: [email protected], Fax: 021/408.22.77
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 430000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19595.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Adjudecarea s-a efectuat pe loturi incheidu-se un acord cadru cu un singur operator economic pentru fiecare tip de cartus cu toner din lista detailata din caietul de sarcini.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala: Str.Justitiei , nr.1., Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540136, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se depune in 5 zile la CNSC
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala a Finantelor Publice Mures. Serviciul Juridic.
Adresa postala: str.Ghe.Doja nr.1-3, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540015, Romania, Tel.0265-250982 int. 287, Fax: 0265-264054.
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2008 08:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer