Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare de Complet de instruire, simulare si cercetare in domeniul masinilor electrice si Complet de instruire si simulare in domeniul ingineriei electrice si electronice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
901.400 RON

Castigatorul Licitatiei: TECHNO VOLT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86911/24.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78837
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - U.M.02192
Adresa postala: STR. FULGERULUI, NR. 1, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900218, Romania, Punct(e) de contact: IVANOV ALEXANDRU, Tel.0241626200 INT 1119, Email: [email protected], Fax: 0241643096, Adresa internet (URL): www.anmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare de Complet de instruire, simulare si cercetare in domeniulmasinilor electrice si Complet de instruire si simulare in domeniul ingineriei electrice si electronice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul U.M. 02192 Constanta, Str. Fulgerului, nr. 1
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui Complet de instruire, simulare si cercetare in domeniul masinilor electrice si a unui Complet de instruire si simulare in domeniul ingineriei electrice si electronice, conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38970000-5 - Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
901, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 5189
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S183-263677din23.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A921 Denumirea: Complet de instruire, simulare si cercetare in domeniul masinilor electrice
V.1) Data atribuirii contractului 2/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECHNO VOLT S.R.L.
Adresa postala: Str Olanesti, nr 4, bl 43A, sc 1, et 4, ap 25, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060401, Romania, Tel.0212201302, Email: [email protected], Fax: 0212210925
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 616897.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 597500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: A6238 Denumirea: Complet de instruire si simulare in domeniul ingineriei electrice si electronice
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECHNO VOLT S.R.L.
Adresa postala: Str Olanesti, nr 4, bl 43A, sc 1, et 4, ap 25, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060401, Romania, Tel.0212201302, Email: [email protected], Fax: 0212210925
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 310231.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 303900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Acord Romano - Norvegian
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Traian nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241-616003, Fax: 0241-616003
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta
Adresa postala: Str. Traian, nr. 33, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel.0241-606597, Fax: 0241-551432
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul achizitii al U.M. 02192 Constanta
Adresa postala: Str. Fulgerului, nr. 1, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900218, Romania, Tel.0241-626200 int. 1119, Fax: 0241-643096
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2010 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer