Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare de echipamente de retea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.962.866 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FELIX TELECOM SRL
Anunt de atribuire numarul 27178/28.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 20073
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M.0975 BUCURESTI
Adresa postala: Str. DINU VINTILA Nr. 8, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021102, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI TUTOVANU, Tel.2036484, Email: [email protected], Fax: 2314984
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare de echipamente de retea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul beneficiarului din Mun.Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de echiapmente de retea la depozitul beneficiarului din Mun.Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32420000-3 - Echipament de retea (Rev.1)
30213200-7-Computere personale de tip laptop (Rev.1)
32413100-2-Rutere de retea (Rev.1)
32552410-4-Modemuri (Rev.1)
33253400-2-Analizoare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 962, 865.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1409529/168 Denumirea: furnizare echipamente de retea
V.1) Data atribuirii contractului 11/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FELIX TELECOM SRL
Adresa postala: str. Fabrica de Glucoza nr. 13A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.021/242.07.86, Fax: 021/242.07.67
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1775898.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1409529/169 Denumirea: furnizare echipamente de retea
V.1) Data atribuirii contractului 11/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OMNILOGIC SRL
Adresa postala: sos. Bucuresti Ploiesti nr. 135, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.021/303.31.00, Fax: 021/303.31.52
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4186967.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliu National de Solutionare a Constestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala: str. Dinu Vintila nr. 8, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021102, Romania, Tel.021.2036484, Email: [email protected], Fax: 021.2314984
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.12.2007 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer