Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare de produse lactate ? lapte UHT - pentru elevii claselor I-VIII si prescolarii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 5, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin legea 16/2003 si modificata prin legea 426


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.766.943 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 137701/05.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129299
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Adresa postala: Bd.Regina Elisabeta, nr.29-31, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050012, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Negru, Tel. +40 213147053, In atentia: Dir. Invatamant si Relatii Comunitare, Email: [email protected], Fax: +40 213147053, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare de produse lactate ? lapte UHT - pentru elevii claselor I-VIII si prescolarii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 5, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin legea 16/2003 si modificata prin legea 426/2003.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din sectorul 5, conform anexei la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de produse lactate ? lapte UHT - pentru elevii claselor I-VIII si prescolarii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 5, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin lege 16/2003 si modificata prin legea 426/2003.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 766, 943.36RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18.810/25.06.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S145-242395din31.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28852 Denumirea: contract de furnizare produse lactate - lapte UHT pentru prescolarii si elevii claselor I-VIII
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Oiejdea, Cod postal: 510200, Romania, Tel. +40 0258816425, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1766943.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
II.3 Durata contractului: anul scolar 2012-2013, respectiv 178 de zile conform Ordinului Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului nr. 3794/24.04.2012.IV.2.1 Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.IV.2.2 Licitatia electronicaLa faza finala de licitatie electronica, pot participa operatorii economici inregistrati in SEAP, cu certificat digital valid pentru acces in sistem (cerinte tehnice minimale: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement). Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica, inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici. Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor, cea mai buna oferta financiara, si pozitia pe care o ocupa in clasament.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI
Adresa postala: Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083600, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica / Primaria Sector 5
Adresa postala: Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050012, Romania, Tel. +40 213144318, Email: [email protected], Fax: +40 213144990, Adresa internet (URL): www.sector5.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2012 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer