Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare echipamente IT si software-ul aferent


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
530.120 RON

Castigatorul Licitatiei: PRO SYS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147250/14.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142754
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI
Adresa postala: STRADA LEV TOLSTOI NR. 22-24, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011948, Romania, Punct(e) de contact: MARCEL BARBU, Tel. +40 213078874, Email: [email protected], Fax: +40 213078880, Adresa internet (URL): www.curteadeconturi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente IT si software-ul aferent
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STRADA LEV TOLSTOI NR. 22-24, SECTOR 1, BUCURESTI 011948
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de echipamente IT si software-ul aferent pentru imbunatatirea si extinderea capacitatii sistemului informatic al Curtii de Conturi a Romaniei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48822000-6 - Servere pentru calculatoare (Rev.2)
30191140-7-Accesorii de identificare personala (Rev.2)
48219300-9-Pachete software de administrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
530, 120RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S204-353030din19.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: B/82978 Denumirea: Echipamente 1 - Server mesagerie cu unitate de stocare (hardware+software)
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO SYS S.R.L.
Adresa postala: sect.2, Bd. Pache Protopopescu, nr.108, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021415, Romania, Tel. 021/2524232, Email: [email protected], Fax: 021/2524232, Adresa internet (URL): www.prosys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 133812.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: B/82979 Denumirea: Echipamente 2 - Doua servere+dispozitivele solicitate (hardware+software)
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO SYS S.R.L.
Adresa postala: sect.2, Bd. Pache Protopopescu, nr.108, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021415, Romania, Tel. 021/2524232, Email: [email protected], Fax: 021/2524232, Adresa internet (URL): www.prosys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 480068.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 435620.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu pret egal, situate pe primul loc: - in cazul in care vor existapreturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare care sevor depune in plic inchis la sediul autoritatii contractante.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia contractul unilateral in cazul in care acesta nu se finalizeaza pana la sfarsitul anului 2013, avand in vedere ca sumele sunt prevazute in bugetul pentru anul 2013.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Curtea de Conturi a Romaniei, Directia de Investitii Achizitii Publice si Patrimoniu
Adresa postala: Str. Lev Tolstoi, nr. 22-24, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011948, Romania, Tel. +40 213078874, Email: [email protected], Fax: +40 213078891, Adresa internet (URL): www.curteadeconturi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 11:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer