Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE (RELUARE) in cadrul proiectului «MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC ?SF. APOSTOL ANDREI?»


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
695.440 RON

Castigatorul Licitatiei: EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 128869/13.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119292
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: CHIOSA NICOLETA, Tel. 0236.302.519, Email: [email protected], Fax: 0236.468.060, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE (RELUARE) in cadrul proiectului «MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC ?SF. APOSTOL ANDREI?»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul clinic ?Sf. Apostol Andrei?, Str. Brailei, nr.77, Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita furnizarea, montarea, instalarea si punerea in functiune a unor echipamente medicale de inalt nivel tehnologic, la caracteristicile si indicatorii de performanta din CAIETUL DE SARCINI ? CAPITOLUL IV al prezentei documentatii, care vor dota cabinete medicale situate in Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului Judetean ?Sf. Apostol Andrei?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
695, 440RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Termen de livrare, instalare si punere in functiune a echipamentelor medicale
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
EM-R/11.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S162-267673din25.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9702 Denumirea: CONTRACT FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Intr. Patinoarului nr. 7, bl. PM 50, sc. 1, ap. 3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030354, Romania, Tel. 021-3243772, Email: [email protected], Fax: 021-3249982, Adresa internet (URL): www.editronic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 699834.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 695440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 «Imbunatatirea infrastructurii sociale», Domeniu Major de Interventie 3.1 ?Reabilitarea/ modernizarea /dezvoltarea si echiparea infrastructurii de sanatate?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL GALATI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: str. Brailei, nr. 153, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800367, Romania, Tel. 0236460331, Email: [email protected], Fax: 0236460331, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL GALATI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: str. Brailei, nr. 153, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800367, Romania, Tel. 0236460331, Email: [email protected], Fax: 0236460331, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliu Judetului Galati-Serviciul juridic
Adresa postala: Strada Eroilor nr.7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Tel. 0236/302.519, Email: [email protected], Fax: 0236.468.060, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2011 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer