Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare echipamente pentru dotare sala de operatii pentru interventii in ortopedie-traumatologie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.174.258 RON

Castigatorul Licitatiei: VFI MEDICA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 132485/28.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123999
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG, Tel. +40 0256360655, Email: [email protected], Fax: +40 0256360682, Adresa internet (URL): spitaljimbolia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente pentru dotare sala de operatii pentru interventii in ortopedie-traumatologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITAL DR. KARL DIEL, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune furnizarea , punerea in functiune si instructajul de folosirede echipamente pentru dotare sala de operatie pentru interventii chirurgicale in ortopedie traumatologie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
32323300-6-Echipament video (Rev.2)
33168000-5-Aparate de endoscopie si de endochirurgie (Rev.2)
33192200-4-Mese medicale (Rev.2)
42520000-7-Echipamente de ventilatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 174, 258RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1511/15.11.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S1-001343din04.01.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 41 Denumirea: Contract de fz. echip. med. ptr. dotare sala de operatii in ortopedie-traumatologie
V.1) Data atribuirii contractului 12.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VFI MEDICA S.R.L.
Adresa postala: str.Mures, nr.39/A, cam.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300415, Romania, Tel. 0356/101120, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0356/101119, Adresa internet (URL): www.vfcomputers.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1175000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1174258.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDRProgr. de Coop. Tranfro. Ungaria-Romania 2007-2013Axa Pri.: 2. Intarirea coeziunii sociale si economice in zona de frontiera?Dom. maj. de interv.: 2.4 Protejarea sanatatii si prevenirea risurilor comuneActiunea 2.4.1 Dezv. infrastr. comu. de sanatate si prevenirea riscurilorProiect HURO/0802/34_AF ?Coop. Transfr.in scopul ingrijirii acute a pacientilor?.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.+40 0213104641 , Email: [email protected] , Fax: +40 0213104642, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incep. cu ziua urmat. luarii la cunost, despre un act al aut. contract. consid. nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2012 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer