Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de Furnizare Echipamente Studiu Termografie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
543.400 RON

Castigatorul Licitatiei: FEMARIS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140207/28.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 134213
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oradea Transport Local SA
Adresa postala: Atelierelor nr. 12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Punct(e) de contact: Oradea, strada Atelierelor nr.12, Tel. +40 259423245, In atentia: Director General: dr. ing. Csuzi Istvan, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de Furnizare Echipamente Studiu Termografie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea, strada Atelierelor nr.12
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente necesare efectuarii de masuratori termografice la mijloacele de transport, cum ar fi depistarea izolatorilor strapunsi sau debili, a contactelor imperfecte din statiile de redresare, diode supraincalzite, etc. Achizitia cuprinde urmatoarele loturi: Lot 1 - Camera termografica, Lot 2 - Autolaborator, Lot 3 - Defectoscop.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38431300-8 - Detectoare de defecte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
543, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S214-354132din07.11.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S198-322917din14.10.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50 Denumirea: Contract de Furnizare Echipamente Studiu Termografie (camera termografica)
V.1) Data atribuirii contractului 25.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FEMARIS S.R.L.
Adresa postala: Str.Agricultorilor, Nr.12, Sc. B, Ap.14, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410599, Romania, Tel. 0745-770400, Email: [email protected], Fax: 0359-411010, Adresa internet (URL): https: //www.femaris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 49 Denumirea: Contract de Furnizare Echipamente Studiu Termografie (autolaborator)
V.1) Data atribuirii contractului 25.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARC BRASOV S.R.L.
Adresa postala: Str. Fantanii, nr. 17, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500482, Romania, Tel. 0268472577, Email: [email protected], Fax: 0268419749, Adresa internet (URL): www.arc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 48 Denumirea: Contract de Furnizare Echipamente Studiu Termografie (defectoscop)
V.1) Data atribuirii contractului 25.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NAMICON- TESTING S.R.L.
Adresa postala: Str. Emil Racovita, nr. 35-39 , Vila AD 01, Voluntari, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 020305, Romania, Tel. 021/528.01.51;021/528.01.52;021/528.01.53, Email: [email protected], Fax: 021/528.01.50, Adresa internet (URL): www.namicon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE 2007-2013, Axa prioritara 2 ? Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Operatiunea 2.3.2.: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca in cercetare, contract nr.315/20.06.2011 cu titlul: ?Centru de cercetare mecatronica a sigurantei transportului public in comun de calatori?, cod SMIS ? CSNR 27777.
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Autoritatea contractanta poate solicita direct emitentilor documentelor depuse de ofertant, veridicitatea si valabilitatea acestora. 2. Comisia de evaluare va putea solicita oricand si oricui, in perioada de evaluare a ofertelor, orice alte documente si/sau informatii considerate necesare de catre achizitor legate de oferta facuta. 3. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, conform Ordin 509/2011. 4. La evaluarea ofertelor depuse se vor lua in considerare prevederile Ordinului nr.509/2011, publicat in Monitorul Oficial nr.687/2011. 5. In cazul in care ofertantul are unul sau mai multe documente lipsa la deschidere, conform cu prevederile art.11 alin.(4) din HG 925/2006 poate depune o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, la data deschiderii ofertelor (Formular 3.0). In cazul in care ofertantului ii lipsesc unul sau mai multe documente de calificare solicitate si acesta nu a prezentat declaratia de mai sus, acesta va fi descalificat, fara sa fie posibila completarea ulterioara a respectivelor documente.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat va depune documentele de calificare in forma solicitata. Incazul in care ofertantul depune declaratie initiala pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de calificare, documentele prezentate ulterior pot avea data de eliberare/valabilitate ulterioara datei limita de depunere a ofertei. 6. In cazul in care se constata ca ofertele clasate peprimul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC Oradea Transport Local SA
Adresa postala: strada Atelierelor nr.12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Tel. +40 259423245, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2013 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer