Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare energie electrica la consumatori eligibili


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.357.487 RON

Castigatorul Licitatiei: GETICA 95 COM SRL
Anunt de atribuire numarul 142860/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL FETESTI
Adresa postala: str. Calarasi, nr. 595, Fetesti, Localitatea: Fetesti-Gara, Cod postal: 925150, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Ilie, Tel. +40 0243206039, Email: [email protected], Fax: +40 0243361206, Adresa internet (URL): www.primariafetesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare energie electrica la consumatori eligibili
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Fetesti
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare energie electrica la locuirle de consum avand un nivel de joasa tensiune
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65310000-9 - Distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 357, 486.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: AVA047E Denumirea: Contract de furnizare energie electrica la consumatori eligibili
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GETICA 95 COM SRL
Adresa postala: str. Dorobanti, nr. 20, Localitatea: Ramnicu Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel. +40 746294294, Email: [email protected], Fax: +40 213211118, Adresa internet (URL): www.getica95.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1508800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1357486.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Ialomita - Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Bulevardul Cosminului, nr 12, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 922064, Romania, Tel. +40 0243236587, Email: [email protected], Fax: +40 0243232266
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Ialomita - Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Bulevardul Cosminului, nr 12, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 922064, Romania, Tel. +40 0243236587, Email: [email protected], Fax: +40 0243232266
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Fetesti - Directia Juridica
Adresa postala: Str. Calarasi, nr 595, bl CF3, Sc A, et 2-4, Localitatea: Fetesti, Cod postal: 925150, Romania, Tel. +40 0243364410, Email: [email protected], Fax: +40 0243361206, Adresa internet (URL): www.primariafetesti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer