Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare, instalare si punere in functiune a unui echipament de tomografie computerizata cu achizitia a 16 slice-uri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.860.000 RON

Castigatorul Licitatiei: VFI MEDICA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133096/06.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124152
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310037, Romania, Punct(e) de contact: IOAN GRAT, Tel. +40 0257211233, Email: [email protected], Fax: +40 0257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara cu paturi
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare, instalare si punere in functiune a unui echipament de tomografie computerizata cu achizitia a 16 slice-uri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul beneficiarului
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta cu un echipament de tomografie computerizatacu 16 slice-uri. Conformcaietului de sarcini furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului si service-ului si garantia echipamentului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2)
51411000-6-Servicii de instalare de echipament de imagistica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 860, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S36-058102din22.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6818 Denumirea: Contract de furnizare, instalare si punere in functiune a unui echipament de tomografie computerizat
V.1) Data atribuirii contractului 23.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VFI MEDICA S.R.L.
Adresa postala: str.Mures, nr.39/A, cam.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300415, Romania, Tel. 0356/101120, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0356/101119, Adresa internet (URL): www.vfcomputers.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1862484.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1860000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiect finantat prinProgramul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad - Serviciul Juridic
Adresa postala: Arad, Str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, jud. Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310037, Romania, Tel. +40 257211233, Email: [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2012 09:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer