Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare masini-unelte pentru prelucrarea metalelor


Anunt de participare numarul 70295/23.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. NEW TEH S.R.L.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr.24, Bl.G3, Etaj 8, Ap.35, Judetul Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610231, Romania, Punct(e) de contact: Mugurel Irimia, Tel.0233226367, In atentia: Mugurel IRIMIA, Email: [email protected], Fax: 0233226367, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
Altele: operatiuni de mecanica generala (Cod CAEN 2562)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare masini-unelte pentru prelucrarea metalelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. New Teh S.R.L.
Str. Izvoare, Nr. 6B, Loc. Piatra Neamt, Jud. Neamt, Cod postal: 610184.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Strung conventional
Utilajul trebuie sa fie dotat cu indicator de pozitie (afisaj DRO), universal cu 3 bacuri, flansa cu 4 bacuri pentru universal, portscule, sistem de racire, lineta de urmarire si lineta fixa, tava de colectare span, aparatoare span, limitator axial pentru deplasarea caruciorului, roti de schimb, bucse de reductie, varfuri rotative pentru prelucrarea intre centre, manual de operare si scule de intretinere.
2. Strung conventionalUtilajul trebuie sa fie dotat cu indicator de pozitie (afisaj DRO), universal cu 3 bacuri, flansa cu 4 bacuri pentru universal , portscula pentru 4 posturi de lucru, sistem de racire, lineta de urmarire si lineta fixa, tava de colectare span, aparatoare span pentru universal, limitator axial pentru deplasarea caruciorului, roti de schimb, bucse de reductie, varfuri rotative pentru prelucrarea intre centre, manual de operare si scule de intretinere.
3. Masina de frezat universala
Masina trebuie sa poata realiza prelucrari mecanice orizontale si verticale, sa fie dotata cu afisaj de cote pe fiecare axa, cu o masa de lucru, avans de lucru controlat pe cele 3 axe, posibilitate de rotire a capului de lucru cu +- 45 grade, sistem de racire, si de lubrifiere, lampa de lucru, menghina latime bacuri 160mm, con cu bucse elastice, bucse elastice 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm, manual de operare si scule de intretinere. Masina trebuie sa fie prevazuta cu avansuri rapide pe fiecare axa.
4. Masina de rectificat plan
Masina trebuie sa fie dotata cu disc de rectificat, flansa pentru discul de rectificat, sistem de echilibrare a axului, lampa de lucru, suruburi de reglare, sistem de magnetizare, scule de intretinere si manual de operare.
Masina trebuie sa fie dotata cu masa de lucru electromagnetica si sistem de racire si evacuare. Dotarea cu sistem magnetic de filtrare reprezinta un avantaj.
5. Strung cu CNC
Strung cu comanda numerica Siemens, variator de turatie pentru universal, lubrifiere centralizata manuala, suruburi cu bile pretensionate, motoare de actionare pe axe pas cu pas, cicluri de prelucrare predefinite : cicluri de strunjire axiala si radiala, filetare axiala, gaurire axiala, sanfrenare, varf de centrare pentru pinola MT2.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42630000-1 - Masini-unelte de prelucrare a metalelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Strung conventional (1 BUC)
Strung conventional (1 BUC)
Masina de frezat universala (1 BUC)
Masina de rectificat plan (1 BUC)
Strung cu CNC (1 BUC)
Valoarea estimata fara TVA: intre 85, 000 si 90, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita garantii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conform art.6 din HG925/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea/subcontractarea - art. 44-45/OG34
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice/fizice romane:
Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/ Autorizatie de functionare / altele echivalente.
Persoane juridice /fizice straine:
Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.- Prezentarea formularului Declaratie privind eligibilitatea.
-Prezentarea formularului Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta nr. 34/2006;
-Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Finantelor Publice (copie semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul);
- Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de Directia Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, din cadrul Primariei (copie semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
- Formularul Informatii generale
- Bilantul valabil la 31.12.2007 (copie semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul
- Balanta de verificare valabila la 31.12.2007 (copie semnata si stampilata, cu mentiunea conform cu originalul).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul Experienta similara.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Caracteristici tehnice
40%
Descriere:
2.
Termen de livrare
30%
Descriere:
3.
Pretul ofertei
20%
Descriere:
4.
Garantii, servicii post livrare oferite
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Operatorii economici trebuie sa fie entitati inregistrate in SEAP, pentru a putea participa la licitatia electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nu este cazul.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2009 10:30
Locul: S.C. New Teh S.R.L., Str. 1 Decembrie 1918, nr.24, Bl.G3, Etaj 8, Ap.35, Jud. Neamt, Cod: 610231
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Conf art.33, alin 2 / HG925
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri comunitare postaderare Fonduri StructuraleProgramul Operational Regional 2007 -2013Axa prioritara 4 Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri regional si local.Domeniul de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Nu este cazul.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC NEW TEH SRL
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr.24, Bl.G3, Etaj 8, Ap.35, Judetul Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610231, Romania, Tel.0233226367, Email: [email protected], Fax: 0233226367
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2008 18:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer