Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare materiale sanitare fire sutura, ata chirugicala, catgut.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.291 RON

Castigatorul Licitatiei: PRIMEDIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 81887/24.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 67230
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: EC. DANIELA CRAP, Tel.0230510659, Email: [email protected], Fax: 0230520412, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare materiale sanitare fire sutura, ata chirugicala, catgut.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Suceava, cod postal 720237
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare materiale sanitare fire sutura, ata chirugicala, catgut.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141125-2 - Material pentru suturi chirurgicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 290.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1598 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRIMEDIC S.R.L.
Adresa postala: Bd Independentei, nr 12, bl I1, et 1, ap 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700098, Romania, Tel.0788322410, Email: [email protected], Fax: 0332815590
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1540.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1597 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REVERDIA S.R.L.
Adresa postala: Str.PADURII, Nr. 6, BL.I.A.S, SC.C, AP.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700397, Romania, Tel.0232/211.689, Email: [email protected], Fax: 0232/210.959
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ( CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/215.383, Fax: 0230/215.383
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, birou licitatii
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Tel.0230510659, Fax: 0230520412
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2009 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer