Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare medicamente antineoplazice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.854.668 RON

Castigatorul Licitatiei: POLISANO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135053/06.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128270
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN - TR. SEVERIN
Adresa postala: Splai M. Viteazul nr. 4, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 22064, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN COVLEA, Tel. +40 0252313751, Email: [email protected], Fax: +40 0252321498, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SANITARA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizare medicamente antineoplazice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de UrgentaDrobeta Turnu Severin
Splaiul Mihai Viteazul nr 4
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract de furnizare medicamente antineoplazice conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 854, 667.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S84-138107din26.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50 Denumirea: ctr furnizare antineoplazice
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171641.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 370633.14 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 8, 12, 16, 17, 29, 37, 38
Contract nr: 51 Denumirea: ctr funizare antineoplazice
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171641.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 610067.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 9, 10, 19, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 40
Contract nr: 52 Denumirea: ctr furnizare antineoplazice
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. Dambovitei, nr. 10H, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060845, Romania, Tel. 021/407.77.11, Email: [email protected], Fax: 021/407.77.12, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171641.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 299364.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 14, 27, 28
Contract nr: 54 Denumirea: ctr furnizare antineoplazice
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: STR. FANARULUI NR.2A, Localitatea: Brasov, Cod postal: RO - 500464, Romania, Tel. 0268406260, Email: [email protected], Fax: 0268406263, Adresa internet (URL): www.fresenius-kabi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171641.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22
Contract nr: 55 Denumirea: ctr furnizare antineoplazice
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala: Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email: [email protected], Fax: 021.308.25.36, Adresa internet (URL): http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171641.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 463.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 53 Denumirea: ctr furnizare antineoplazice
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIPLUS EXIM S.R.L.
Adresa postala: STR CIOBANULUI NR 133, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 040254, Romania, Tel. +40 213017464, Email: [email protected], Fax: +40 213017474
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171641.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 461933.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4, 20, 23, 24, 30, 31
Contract nr: 56 Denumirea: ctr furnizare antineoplazice
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romastru Trading S.R.L.
Adresa postala: Str. Biharia nr. 67-77 Corp Cladire 124A-147B bloc Corp D-E, et. 2 ap. Obiectiv 4A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 021.233.27.60, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 021.233.27.61, Adresa internet (URL): www.romastru.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171641.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71569.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13, 15, 18
Contract nr: 57 Denumirea: ctr furnizare antineoplazice
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPHARM HOLDING S.A.
Adresa postala: Str.Ionescu Crum, nr. 1. et. 1, turnul 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Tel. 0268/307508, Email: [email protected], Fax: 0268/307513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171641.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37186.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
39
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofetelor cu preturi egale ? autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
tribunalul mehedinti, sectia de contencios-administrativ
Adresa postala: bdul Carol I, nr. 14, Localitatea: dr tr severin, Cod postal: 220106, Romania, Tel. +40 0252311506, Fax: +40 0252311506
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL SPITAL JUDETEAN
Adresa postala: Splaiul Mihai Viteazul nr 4, Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal: 220064, Romania, Tel. +40 0252313751, Email: [email protected], Fax: +40 0252321498
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2012 12:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer