Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare medicamente si materiale sanitare pentru hemodializa si dializa peritoneala.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
161.561 RON

Castigatorul Licitatiei: REVERDIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 82998/15.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68314
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala:  B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720237, Romania, Punct(e) de contact:  Ec. Crap Daniela, Tel. 0230510659, Email:  [email protected], Fax:  0230520412, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare medicamente si materiale sanitare pentru hemodializa si dializa peritoneala.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Suceava, cod postal 720237
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare medicamente si materiale sanitare pentru hemodializa si dializa peritoneala.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33692800-5 - Solutii de dializa (Rev.2)
33181520-3-Consumabile pentru dializa renala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
161, 560.91RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1640 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REVERDIA S.R.L.
Adresa postala:  Str.PADURII, Nr. 6, BL.I.A.S, SC.C, AP.2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700397, Romania, Tel. 0232/211.689, Email:  [email protected], Fax:  0232/210.959
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 1641 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANPRODMED S.R.L.
Adresa postala:  INTRAREA GLOCUZEI, NR. 37-39, TRONSON IV, ET. 3, CAM. 305, SECTOR 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  023828, Romania, Tel. 021/ 242.44.77, Email:  [email protected], [email protected];[email protected], Fax:  021/ 242.24.26; 243.05.88, Adresa internet (URL):  www.sanprodmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 1642 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sof Medica S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Nicolae Titulescu, Nr.3, Bloc A1, Scara 4, Etaj 6, Ap.46, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011131, Romania, Tel. 0213082100, Email:  [email protected], Fax:  0213082180, Adresa internet (URL):  www.sofmedica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21476.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 3'
Contract nr: 1643 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRESENIUS MEDICAL CARE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, et.3, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013682, Romania, Tel. 2334268-71; 2334268-72, Email:  [email protected], Fax:  2334220, Adresa internet (URL):  www.fmc-romania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6586.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 6, 2'
Contract nr: 1639 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&A MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Savinesti, nr.2 Et.1, cam 8-15 si Parter Intrarea A sect. 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 0213322185, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  3307690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116486.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5'
Contract nr: 1666 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&A MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Savinesti, nr.2 Et.1, cam 8-15 si Parter Intrarea A sect. 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 0213322185, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  3307690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 510.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 1668 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
B.BRAUN MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Louis Pasteur nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300264, Romania, Tel. 0256284905, 0256284906, Email:  [email protected];[email protected];[email protected], Fax:  0256284907, Adresa internet (URL):  www.bbraun.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 291.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 1667 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REVERDIA S.R.L.
Adresa postala:  Str.PADURII, Nr. 6, BL.I.A.S, SC.C, AP.2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700397, Romania, Tel. 0232/211.689, Email:  [email protected], Fax:  0232/210.959
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ( CNSC)
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Fax:  021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr.62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230/215.383, Fax:  0230/215.383
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, birou licitatii
Adresa postala:  B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720237, Romania, Tel. 0230510659, Fax:  0230520412
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2009 08:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer