Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE UZ UMAN


Anunt de participare numarul 79458/04.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL ORASENESC BALS
Adresa postala: STR.NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT, Localitatea: Bals, Cod postal: 235100, Romania, Punct(e) de contact: JENI IORDACHE, Tel.0249450867, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0249450867
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE UZ UMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BALS, STR. NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE MEDICAMENTE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATEA PRODUSELOR CE URMEAZA A FI ACHIZITIONATE ESTE SPECIFICATA IN CAIETUL DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: intre 285, 647 si 389, 594RON
II.2.2) Optiuni
Da
POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE A CONTRACTULUI CONF. LEGII COND.DE EXISTENTA RESURSELOR.
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Intre 1 si 2 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 1 % 3895.94 LEI.GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
OFERTANTII AU DREPTUL DE A SE ASOCIA IN VEDEREA DEPUNERII UNEI OFERTE COMUNE.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea;
declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181 din OUG 34 / 2006;
certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributiile pentru asigurarile de stat, somaj si asigurari sociale de sanatate ;
certificat de inregistrare fiscala;
autorizatie de dealer ( producator ) ;
autorizatie pentru activitatea de distributie angro de medicamente ;
autorizatie de fabricatie pentru distributia produselor proprii ;
autorizatie de functionare ;
certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Bilant contabil la 31.12.2008 vizat de organele de resort.
* Fisa de informatii gernerale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratia privind calitatea de participant la procedura ;
fisa de informatii privind experienta similara ;
certificat ISO ;
declaratia privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1790/04.iun.2009.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.06.2009 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2009 10:00
Locul: BALS. STR. NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
LA DESCHIDEREA OFERTELOR VOR PUTEA FI PREZENTI REPREZENTANTII AUTORIZATI AI OFERTANTILOR CARE DORESC SA PARTICIPE SI CARE VOR PREZENTA IMPUTERNICIRE IN ACEST SENS.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2009 18:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer