Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
369.052 RON

Castigatorul Licitatiei: ROSARIO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145033/30.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143189
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES
Adresa postala: STR. BANATULUI NR. 1 BAIA MARE, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430353, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS DAN VALEAN, Tel. +40 262278975, Email: [email protected], Fax: +40 262228322, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie publica
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele si casele de tip familial din subordinea DGASPC MM
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de 12 luni, in urma aplicarii procedurii cerere de oferta, cumai multi operatori economici , , numarul acestora nu poate fi mai mic de 3, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile. Primul contract va fi incheiat pe o perioada de 6 luni, iar urmatorul contract va fi atribuit prin reluarea competitieipeste 6 luni intre semnatarii acordului cadru.atribuind ulterior contracte de furnizare subsecvente, prin reluarea competitieidin 6 in 6 luni intre operatori economici semnatari ai acordului cadru.2. Caracteristicile tehnice raman nemodificate pe toata durata acordului cadru.3 .Ofertantii vor depune oferta pentru toate produsele din caietul de sarcini.4. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi achizitionate pe durata acordului cadru sant prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini.5.Calendarul estimativ al incheierii contractelor subsecvente: septembrie 2013 -septembrie 2014, cu urmatoarele precizari : primul contract subescvent va fi incheiat in teremen de maxim 5 zile de la semnarea acordului cadru pe o perioada de 6 luni. Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului contract subsecvent sunt cantitati minime la caietul de sarcini.Urmatorul contract subsecvent va fi incheiat la6 luni prin reluarea competitiei intre semnatarii acordului cadru in functie de necesitatile autoritatii contractante si cu asigurarea surselor de finantare . Reluarea competitiei se va face in plic inchis la sediul directiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
369, 051.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27130 Denumirea: Acord cadru de furnizare paine si produse de panificatie
V.1) Data atribuirii contractului 19.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROSARIO S.R.L.
Adresa postala: STR.M.EMINESCU, NR.65A, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430395, Romania, Tel. 0262212695, Email: [email protected], Fax: 0262212695
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 408195.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 369051.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cumai multi operatori economici , numarul acestora nu poate fi mai mic de 3, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PRITECTIA COPILULUI MARAMURES ?SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Banatului, nr. 1, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430901, Romania, Tel. +40 262278975, Email: [email protected], Fax: +40 262228322, Adresa internet (URL): www.dgaspcmm, ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer