Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare pentru echipamente de infrastructura si servicii TIC pentru implementarea proiectului ?Internet in scoala ta" SMIS 39845


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
119.840.456 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139865/05.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142441
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: Manager de proiect - Dinu Gheorghe, Tel. +40 214056284, In atentia: Ovidiu Alboiu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare pentru echipamente de infrastructura si servicii TIC pentru implementarea proiectului ?Internet in scoala ta" SMIS 39845
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform Anexa Caiet de Sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ministerul Educatiei Nationale va conecta 2446 de scoli din mediul rural sau mic urban la Internet prin conexiuni broadband. Pentru a verifica conformitatea cu cerintele proiectului, gradul de securitate atins si gestiunea corecta a fondurilor este impusaauditarea externa.Obiectivul general (scopul) proiectului consta in ?Facilitarea accesului public a institutiilor de invatamantin zonele de esec ale pietei ? zone rurale si mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii ? prin cresterea utilizarii TIC, sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC?.Obiectivul general va fi atins prin realizarea urmatoarelor obiective specifice, definite in cadrul proeictului: 1. Conectarea a 2446 scoli din mediul rural si mic urban la Internet prin conexiune broadband;2. Cresterea utilizarii TIC si facilitarea accesului la Internet pentru 714339 elevi si 56203 profesori din mediul rural si mic urban;3. Cresterea utilizarii TIC si facilitarea accesului la resursele educationale in Inspectoratele Scolare Judetene;4. Reducerea decalajului educational dintre mediile urban ? rural in domeniul utilizarii TIC si al accesului conexiunilor Internet.Pentru atingerea obiectivelor specifice definite mai sus (1-5) se vor realiza urmatoarele actiuni principale: - Crearea unui Nod Local de Conectare (NLC) la Internet, pentru fiecare institutie de invatamant;
- Conectarea NLC-ului la infrastructura LAN a institutiei de invatamant;
- Crearea unui Nod Regional de Conectare (NRC), pentru fiecare regiune a tarii;
- Conectarea NLC-ului la Internet si NRC;
- Asigurarea conectivitatii intre WAN-urile regionale si organizarea EDU-WAN;5. Asigurarea suportului tehnic pentru toate unitatile scolare implicate in proiect.Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unui sistem de monitorizare, management al retelei si suport Call-center si instruirea a 10 persoane de suport tehnic ce vor asigura mentenanta, durabilitatea si sustenabilitatea operationala a proiectului si a 7 administratori regionali de retea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32430000-6 - Retea cu extindere geografica mare (Rev.2)
32413100-2-Rutere de retea (Rev.2)
32424000-1-Infrastructura de retea (Rev.2)
32429000-6-Echipament de retea telefonica (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
119, 840, 458RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S207-340318din26.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10907 Denumirea: Contract de furnizare produse si servicii pentru Proiectul SMIS 39845
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala: STR.I.G. DUCA NR.36, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +40 213033100, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213033164, Adresa internet (URL): www.omnilogic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 119841679.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 119840458.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 20922112.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Asociatia formata din OMNILOGIC SRL si AVITECH CO SRLa declarant ca subcontractant pe ROMTELECOM SA.Activitatile subcontractate sunt urmatoarele: Instalare echipamente infrastructura: - instalare si configurare NLC- realizare si configurarea retelei LAN
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, proiectul "Internet in scoala ta. Conectarea la internet broadband a unitatilor scolare din zona rurala si mic urbana".
VI.2) Alte informatii
Mod de desfasurare ?L.E.?: inainte de lansarea L.E., AC va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conf. cu criteriul de atribuire stabilit in D.A. AC va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa participe la etapa finala de L.E.Invitatia se transmite electronic, simultan, tuturor ofertantilor. Notificarile de incepere a L.E. vor fi transmise automat de sistem la adresa de e-mail inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem?. Ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a reconfigura preturile reofertate prin transmiterea Formularului de oferta. Alte precizari: i.Numar de runde ale L.E.: 1. ii.L.E. va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. iii.Durata unei runde: 1 (o) zi (24 ore). Informatii relevante conditii tehnice: in vederea participarii la L.E. operatorii trebuie sa fie inregistrati online, sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem (info. disponibile pt. conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro.). Ptr. a putea participa la L.E. precum si la orice alt tip de procedura organizata prin mijlloace electronice operatorul trebuie inregistrat in SEAP. In caz contrar , conf. prev. art. 42 din H.G. 1660/2006, oferta depusa in cadrul acestor proceduri NU VA PUTEA FI LUATA IN CONSIDERARE. In cazul in care doua oferte obtin punctajul cel mai mare egal, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai mic. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In cazul in care doua oferte obtin punctajul cel mai mare egal, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai mic. CPV, completare Sect. II.1.6 :30246000-5 (Software ptr. comunicatii), 32412000-4 (Retea de comunicatii), 32551200-2 (Centrale telefonice), 31155000-7 (Invertoare) si 51611100-9 (Servicii de instalare de hardware).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MEN - DGJ
Adresa postala: Strada General Berthelot nr. 28-30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 214055633, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer