Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare piatra sparta si balast


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
182.285 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AMEDEUS COM S.R.L. Gadinti - Neamt
Anunt de atribuire numarul 123824/14.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 111520
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala:  str. Veteran turcanu, nr. 61, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730036, Romania, Punct(e) de contact:  Directia silvica Vaslui, Tel. 0235-361437, In atentia:  ing. Epure Paul, Email:  [email protected], Fax:  0235-361437, Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare piatra sparta si balast
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La drumurile forestiere precizate in caietul de sarcini de la Ocoalele silvice Brodoc si Bacesti
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de piatra sparta si balast pentru reparatii la drumurile forestiere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212300-3 - Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
14212310-6-Balast (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
182, 285RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4975/09.06.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5910 Denumirea: Contract de furnizare piatra sparta si balast
V.1) Data atribuirii contractului 7/12/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AMEDEUS COM S.R.L. Gadinti - Neamt
Adresa postala:  Gadinti, Localitatea:  Gadinti, Cod postal:  617396, Romania, Tel. 0233-726463, Email:  [email protected], Fax:  0233-726463
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 214500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 182285.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr.54, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730036, Romania, Tel. 0235-311032, Fax:  0235-311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia silvica Vaslui - compartimentul juridic
Adresa postala:  str. Veteran Turcanu, nr. 61, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730036, Romania, Tel. 0235-361437, Email:  [email protected], Fax:  0235-361437
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2011 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer