Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare piine semialba


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.160 RON

Castigatorul Licitatiei: CASA PAINII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107016/09.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL BOTOSANI
Adresa postala:  str. I.C. BRATIANU, nr. 118, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710319, Romania, Punct(e) de contact:  Penitenciarul Botosani, Tel. 0231535422, In atentia:  Ilie Piascovschi, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0231535421, Adresa internet (URL):  www.penitenciarulbotosani.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare piine semialba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul Botosani, str. I.C.Bratianu, nr. 118
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de piine semialba pentru perioada 01-31.05.2011. In acest interval de timp autoritatea contractantanta are in derulare o procedura de cerere de oferte pentru atribuirea acordului cadru de furnizare piine. Situatia prezenta este rezultatul anularii unei proceduri derulate anterior ca urmare a primirii doar de oferte inacceptabile.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 160RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/20271
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: F/20832 Denumirea: Contract de furnizare piine
V.1) Data atribuirii contractului 4/28/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CASA PAINII S.R.L.
Adresa postala:  Calea Nationala 121A, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710350, Romania, Tel. 0744556557, Email:  offic[email protected], Fax:  0231513144
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42680.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39160.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea Contractanta va incheia contract cu ofertantul castigator pana la data de 31.05.2011, cu mentiunea ca data mentionata reprezinta limita maxima de desfasurare a contractului, unitatea rezervandu-si dreptul de a denunta unilateral contractul la momentul atribuirii si semnarii acordului cadru si contractului subsecvent aferente procedurii de cerere de oferta ce se afla in curs de desfasurare .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Botosani
Adresa postala:  Str. Maxim Gorki nr. 8, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710171, Romania, Tel. 0231.511.739, Email:  [email protected], Fax:  0231.531.832
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230215380, Fax:  0230524022
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Penitenciarul Botosani - Oficiul Juridic
Adresa postala:  STR. I.C. BRATIANU, NR. 118, Localitatea:  BOTOSANI, Cod postal:  710319, Romania, Tel. 0231/515937, Email:  [email protected], Fax:  0231/535421, Adresa internet (URL):  www.penitenciarulbotosani.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2011 08:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer