Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare produse parafarmaceutice si igiena personala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
474.592 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EPHEDRAFARM SRL
Anunt de atribuire numarul 144230/16.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143610
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES
Adresa postala: STR. BANATULUI NR. 1 BAIA MARE, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430353, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS DAN VALEAN, Tel. +40 262278975, Email: [email protected], Fax: +40 262228322, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie publica
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare produse parafarmaceutice si igiena personala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatiile din subordinea DGASPC MM
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona produse parafarmaceutice si materiale de igiena personala pentru serviciile de tip rezidential din subordinea DGASPC MM
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33771100-6 - Absorbante igienice sau tampoane (Rev.2)
33711610-6-Sampoane (Rev.2)
33751000-9-Scutece de unica folosinta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
474, 592.19RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S114-194280din14.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1086 Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE RODUSE PARAFARMACEUTICE SI DE IGIENA PERSOANLA
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EPHEDRAFARM SRL
Adresa postala: BAIA MARE, B-DUL DECEBAL NR. 11, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430021, Romania, Tel. +40 262223488, Email: [email protected], Fax: +40 262223488
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 778013.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 474592.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
IN SITUATIA IN CARE EXISTA OFERTE CLASATE PE PRIMUL LOC(AU ACEEASI OFERTA CU PRET EGAL) PENTRU DEPARTAJARE LI SE VA SOLICITA INCA O RUNDA DE OFERTARE PRINSOLICITARE OFERTA IN PLIC INCHIS.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES ?SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Banatului, nr. 1, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430901, Romania, Tel. +40 262278975, Email: [email protected], Fax: +40 262228322, Adresa internet (URL): www.dgaspcmm, ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer