Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare produse tehnica de calcul si securitate IT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
877.210 RON

Castigatorul Licitatiei: LOGIC COMPUTER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99231/16.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91365
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala:  str. Matei Millo nr. 13 , sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010144, Romania, Punct(e) de contact:  Nicolae Grafcenco; Valentin Radu, Tel. 021.315.58.58 int.207 / 112, In atentia:  Director DTICSV, Ancuta Anda MACOVEI, Email:  [email protected], Fax:  021. 310.85.51, Adresa internet (URL):  www.customs.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare produse tehnica de calcul si securitate IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pentru toate loturile receptia cantitativa si calitativa se va face la sediul central A.N.V.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1: Statii de administrare - 20 buc.Lotul 2: Servere cluster - 2 buc.Lotul 3: Upgrade solutie securitate Intranet/Internet - 1 pac.A se vedea Anexa B(informatii privind loturile) si caietul de sarcini (sectiunea II a Documentatiei de atribuire)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
32570000-9-Echipament de comunicatii (Rev.2)
48730000-4-Pachete software de securitate (Rev.2)
48761000-0-Pachete software antivirus (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
877, 210RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S88-131937din06.05.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19 Denumirea: Statii administrare-20 buc.
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOGIC COMPUTER S.R.L.
Adresa postala:  Str. DemnitatiiNr. 35, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 2118576, Email:  [email protected], Fax:  2120695, Adresa internet (URL):  www.logiccomputer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 92437.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92210.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 19 Denumirea: Server cluster-2 buc.
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOGIC COMPUTER S.R.L.
Adresa postala:  Str. DemnitatiiNr. 35, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 2118576, Email:  [email protected], Fax:  2120695, Adresa internet (URL):  www.logiccomputer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 294118.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 294000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 15 Denumirea: Upgrade solutie securitate intranet/internet-1 pac.
V.1) Data atribuirii contractului 8/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOTAL NETWORK SOLUTION S.R.L.
Adresa postala:  b-dul Libertatii, nr.18, bl.104, sc.A, ap.27, sect.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3162461, Email:  [email protected], Fax:  021/3162462, Adresa internet (URL):  www.tns.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 513445.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 491000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In vederea participarii la licitatia electronica, ca etapa finala a licitatiei deschise, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat valid pentru acces insistem. Informatii complete sunt disponibile la adresa de internet: http: //www.e-licitatie.ro.2. Documentatia de atribuire este atasata prezentului Anunt de participare si esteaccesibila direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, tuturor operatorilor economici.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Bdul. Unirii, nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 0214083600, Email:  [email protected], Fax:  0214083781, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021.319.51.80 /.81 /.83, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021.319.16.47, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica - Autoritatea Nationala a Vamilor
Adresa postala:  Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010144, Romania, Tel. 021.315.58.58, Fax:  021.315.82.51, Adresa internet (URL):  www.customs.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.09.2010 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer