Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE SERV. DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI INSTALATIILOR CONEXE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
898.865 RON

Castigatorul Licitatiei: TOP AUTO GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135925/07.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126239
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV
Adresa postala: Str. Dr.Victor Babes nr.27, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500073, Romania, Punct(e) de contact: Janeta Soroiu, Tel. +40 0268419999, Email: [email protected], Fax: +40 0268416411, Adresa internet (URL): WWW.AMBULANTABRASOV.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE SERV. DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI INSTALATIILOR CONEXE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: service specializat in localitatea beneficiarului
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI INSTALATIILOR CONEXE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
71631200-2-Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
898, 864.74RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2557
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S14-022322din20.01.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S101-168547din30.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 82 Denumirea: CONTRACT FURNIZARE SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE
V.1) Data atribuirii contractului 26.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOP AUTO GRUP S.R.L.
Adresa postala: Calea Feldioarei, nr.75R, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500485, Romania, Tel. 0368441144, Email: [email protected], Fax: 0368412215, Adresa internet (URL): www.topauto.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 926935.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 384507.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 81 Denumirea: CONTRACT FURNIZARE SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE
V.1) Data atribuirii contractului 26.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TESS S.R.L.
Adresa postala: DN1 KM 175+250, F.N., Localitatea: Ghimbav, Cod postal: 507075, Romania, Tel. 0723430779;0268473040, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0268254745
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 926935.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 514357.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conf.OUG 34/2006, art.116-numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf.OUG 34/2006, art.117- in cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplinesc criteriile.Daca doua oferte au acelasi pret si sunt clasate pe primul loc se solicita oferta imbunatatita in plic inchis.Mod de departajare a ofertelor cu pretul egal: In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au acelasi pret, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: STR. DR. VICTOR BABES NR.27 BRASOV, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500073, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 0268416411, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2012 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer