Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare sistem informatic de management de documente si fluxuri informationale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
232.762 RON

Castigatorul Licitatiei: TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Anunt de atribuire numarul 26540/02.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 26326
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Adresa postala: Str. Matei Basarab nr. 71, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030671, Romania, Punct(e) de contact: Marian Stere, Tel.021.326.13.40, In atentia: Madalina Cracana, Marian Stere, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021.326.13.41, Adresa internet (URL): www.cnsas.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare sistem informatic de management de documente si fluxuri informationale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul CNSAS din Bucuresti, str. Dragoslavele nr. 2-4, sector 1
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui sistem informatic de management de documente si fluxuri informationale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30259700-6 - Sistem de gestionare a documentelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
232, 762RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33 Denumirea: Contract de furnizare Sistem informatic de management de documente si fluxuri informationale-SIMDFI
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu, nr.10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100550, Romania, Tel.021 2120659, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021 2121172, Adresa internet (URL): www.teamnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 580000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 232762.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNSAS-Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Matei Basarab nr. 71, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030671, Romania, Tel.021.326.13.40, Fax: 021.326.13.41, Adresa internet (URL): www.cnsas.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2008 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer