Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare trusa videoendoscopie digestiva cu accesorii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
197.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138824/17.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131847
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI
Adresa postala: IASI, STR. BERTHELOT HENRI MATHIAS NR. 7-9, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700483, Romania, Punct(e) de contact: BIROU ACHIZITII SI CONTRACTARI, Tel. +40 0232211552, In atentia: SPIRIDON SERGIU, Email: [email protected], Fax: +40 0232211552, Adresa internet (URL): www.smuis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare trusa videoendoscopie digestiva cu accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 02534 IASI str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparatura medicala - trusa videoendoscopie digestiva cu accesorii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33168100-6 - Endoscoape (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
197, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A-2215 DIN 23.08.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-2638 Denumirea: CONTRACT FURNIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.65, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 197580.64 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 197000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire fiindonline ( fara etapa finala de licitatie electronica), pentru ofertele clasate pe primul loc care au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 02534 IASI ( Spitalul Clinic Militar de Urgenta ?Dr. I. Chizac?Iasi)
Adresa postala: str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9, Localitatea: IASI, Cod postal: 700483, Romania, Tel. +40 0232211552, Email: [email protected], Fax: +40 0232211552, Adresa internet (URL): www.smuis.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2012 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer