Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de intretinere si reparatii aparatura medicala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
80.717 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SAPACO 2000 S.A.
Anunt de atribuire numarul 92490/01.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIETRANSFUZIONALA Prof.Dr.C.T.Nicolau
Adresa postala:  Str. Constantin Caracas nr.2-8, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011155, Romania, Punct(e) de contact:  ROSIN AUREL MARC ANDREI, Tel. 031.425.12.31, Email:  [email protected], Fax:  3191779
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de intretinere si reparatii aparatura medicala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul centrelor judetene transfuzionala si al Institutului national de Hematologie Transfuzionala
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de intretinere si reparatii aparatura medicala( verofocare si intretinere periodica a echipamentelor): - centrifugi- ultracongelatoare- congelatoare- sudeuze- hemomixere- banci de sange- incubatoare- prese Robin- echipament de sudura sterile
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50730000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
80, 717RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1264 Denumirea: Contract de intretinere si reparatii aparatura medicala
V.1) Data atribuirii contractului 5/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SAPACO 2000 S.A.
Adresa postala:  Str. Pictor Aurel Baesu; nr. 47, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013394, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80717.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.42, Email:  [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Str. Oltenitei, nr. 106-111, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041304, Romania, Tel. 021/332.11.88, Email:  [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Resurse Umane
Adresa postala:  Str. C. Caracas, nr. 2-8, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011155, Romania, Tel. 031/425.12.39
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2010 14:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer