Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari - Asfaltare platou si parcare auto


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
261.839 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. STRACO GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 11373/21.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, Nr. 9-11, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Costel Opaina, Tel.021.409.62.54, Email: [email protected], Fax: 021.319.14.13
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari - Asfaltare platou si parcare auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sediul U.M. 0260 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare fata de cele prevazute in contractul initial nr.1.510.981 / 2006
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233250-6 - Lucrari de imbracare, altele decat pentru drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
261, 839RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 280170 Denumirea: Asfaltare platou si parcare auto
V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. STRACO GRUP S.R.L.
Adresa postala: str. Bd. Timisoara, nr. 9A, bl. B4, sc. 1, ap. 2, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/ 424.70.20, Fax: 021/ 424.70.22
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 261839.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.46
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar a hotararii comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC - U.M. 0260
Adresa postala: str. Jandarmerie, nr. 9-11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/ 409.63.11, Email: [email protected], Fax: 021.319.14.13
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2007 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer