Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari - Modernizare sediu Circumscriptie Sanitara Veterinara Zonala Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
176.631 USD

Castigatorul Licitatiei: S.C.INSTALEX SRL
Anunt de atribuire numarul 48337/07.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 35962
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SIBIU
Adresa postala: CALEA SURII MARI NR. 21, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550089, Romania, Punct(e) de contact: CORNEL MUNTEAN, Tel.0269223069, Email: [email protected], Fax: 0269223753, Adresa internet (URL): www.dsv-sibiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari - Modernizare sediu Circumscriptie Sanitara Veterinara Zonala Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu, str. Calea Surii Mari nr.21
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie publica de lucrari - Modernizare sediu Circumscriptie Sanitara Veterinara Zonala Sibiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262700-8 - Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
176, 631USD
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3620 Denumirea: Contract de lucrari "Modernizare sediu Circumscriptie Sanitara Veterinara Zonala Sibiu"
V.1) Data atribuirii contractului 5/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.INSTALEX SRL
Adresa postala: Strada Izlazului nr.24, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550145, Romania, Tel.0369-507291, Fax: 0369-507291
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 176631.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu
Adresa postala: str. Calea Surii Mari nr.21, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 55089, Romania, Tel.0269-223314, Email: [email protected], Fax: 0269-223753, Adresa internet (URL): www.dsv-sibiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2008 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer