Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari - Refacere Pavilion A si intretinere Pavilion B (Se anuleaza anuntul de atribuire nr.3874/20.06.2007)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
895.447 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. HIDRO SALT B-92 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 8263/25.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 4368
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, Nr. 9-11, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Costel Opaina, Tel.021.409.62.49, Email: [email protected], Fax: 021.319.14.13
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari - Refacere Pavilion A si intretinere Pavilion B (Se anuleaza anuntul de atribuire nr.3874/20.06.2007)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: U.M. 0260 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii de incalzire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
895, 446.52RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 278.818 si 278.831 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 5/24/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. HIDRO SALT B-92 S.R.L.
Adresa postala: Str.Viitorului, nr.50, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021.212.25.70, Fax: 021.212.25.69
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 895446.52 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiuliu National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.46
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar a hotararii comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0251 - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021.409.62.09, Fax: 021.319.14.13
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2007 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer