Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari " Modernizare Drum Comunal DC 13 Victoria-Stinca, comuna Victoria, judetul Iasi" , pe distanta cuprinsa intre km 0+000 si km 1+922


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.378.783 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COM BETON SA IASI
Anunt de atribuire numarul 32590/18.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22023
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VICTORIA
Adresa postala: Consiliul Local Victoria, satul Victoria, comuna Victoria, judetul Iasi, Localitatea: Victoria, Cod postal: 707580, Romania, Punct(e) de contact: DANIEL CRETU, Tel.0232-295120, Email: [email protected], Fax: 0232-295120
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari " Modernizare Drum Comunal DC 13 Victoria-Stinca, comuna Victoria, judetul Iasi" , pe distanta cuprinsa intre km 0+000 si km 1+922
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: intre localitatile Victoria si Stinca, comuna Victoria, judetul Iasi, pe distantacuprinsa intre km 0+000 si km 1+922
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executare lucrare - Modernizare Drum Comunal Dc 13 Victoria-Stinca, comuna Victoria, judetul Iasi prin asfaltare , betonare pe distanta de 1, 922Km
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 378, 783RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret oferta
60%
Descriere:
2.
durata de executie
20%
Descriere:
3.
durata garantie lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 134 Denumirea: contract lucrari-Modernizare DC13 Victoria-Stinca, com, Victoria, jud. Iasi"
V.1) Data atribuirii contractului 1/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COM BETON SA IASI
Adresa postala: B-dul Chimiei, nr. 14, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 7000240, Romania, Tel.0232236278, Fax: 0232236061
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2815000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2378783.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, str.Stavropoleos, nr.6, sect.3, Localitatea: Buucresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021319952813211, Email: [email protected], Fax: 021/3204642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Iasi, str.Anastasie Panu, nr.25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700070, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Victoria, judetul Iasi
Adresa postala: comuna Victoria, judetul Iasi, Localitatea: Victoria, Cod postal: 723002, Romania, Tel.0232/295120, Email: [email protected], Fax: 0232/295120
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2008 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer