Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
81.342 RON

Castigatorul Licitatiei: SC. ACSA S.A. Campia Turzii
Anunt de atribuire numarul 19727/20.12.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FELEACU (PRIMARIA COMUNEI FELEACU)
Adresa postala: str. Principala, nr.131, Localitatea: Feleacu, Cod postal: 407270, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TANTAU, Tel.004 0264/237097, Email: [email protected], Fax: 004 0264/237097
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiei publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: sediul Primariei comunei Feleacu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de mansardare cladire Primaria comunei Feleacu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
81, 342RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5813 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC. ACSA S.A. Campia Turzii
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr.2, jud. Cluj, Localitatea: CAMPIA TURZII, Cod postal: 405100, Romania, Tel.0264368090, Email: [email protected], Fax: 0264365141
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 81342.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: Bd. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mun. Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Dorobantilor, nr. 2-4, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 4001174, Romania, Tel.0264595844, Fax: 0264595844
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Feleacu - Oficiul Juridic
Adresa postala: loc. Feleacu, nr. 131, jud. Cluj, Localitatea: FELEACU, Cod postal: 407270, Romania, Tel.0264/237097, Email: [email protected], Fax: 0264/237097
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2007 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer