Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare in cadrul proiectului FEADR, masura 322, intitulat ?Modernizare strazi in localitatile Grosi, Auseu, Gheghie si Luncsoara, Alimentare cu apa in localitatea Luncsoa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.192.795 RON

Castigatorul Licitatiei: DUMEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 127220/27.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139518
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)
Adresa postala: AUSEU NR 32, Localitatea: Auseu, Cod postal: 417025, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE BOTICI, Tel. +40 259342116, Email: [email protected], Fax: +40 259342116, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare in cadrul proiectului FEADR, masura 322, intitulat ?Modernizare strazi in localitatile Grosi, Auseu, Gheghie si Luncsoara, Alimentare cu apa in localitatea Luncsoara, Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Luncsoara, Modernizare si reabilitare camin cultural in localitatea Luncsoara, Infiintare gradinita in localitatea Grosi, Comuna Auseu, Judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA AUSEU
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul FEADR : ?Modernizare strazi in localitatile Grosi, Auseu, Gheghie si Luncsoara, Alimentare cu apa in localitatea Luncsoara, Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Luncsoara, Modernizare si reabilitare camin cultural in localitatea Luncsoara, Infiintare gradinita in localitatea Grosi, Comuna Auseu, Judetul Bihor?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 192, 795.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 862 Denumirea: elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare in cadrul proiectului FEADR, masura 322, int
V.1) Data atribuirii contractului 21.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DUMEXIM S.R.L.
Adresa postala: Nr. 33, Localitatea: Luncasprie, Cod postal: 410532, Romania, Tel. 0724 164644, Email: [email protected], Fax: 0259-433144
Duma Proiect S.R.L.
Adresa postala: str.Sucevei nr. 5A, sc. C, ap. 31, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410078, Romania, Tel. 0359438500, Email: [email protected], Fax: 0359438500
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10192795.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 322
VI.2) Alte informatii
I.Vizitarea amplasamentului: 04.08.2011, ora 13:00. II.Crit. de selectie.Punctajul pentru criteriul ?cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ? se acorda astfel: -pentru o valoare mai mare sau egala cu 18.000.000 lei si mai mica sau egala cu 55.000.000 lei se acorda ? 10 puncte, - pentru o valoare mai mare de 55.000.000 lei si mai mica sau egala cu95.000.000 lei se acorda - 20 puncte, - pentru o valoare mai mare de 95.000.000 lei se acorda ? 35puncte; 2.Punctajul pentru criteriul ?capacitatea financiara de sustinere a lucrarii? se acorda astfel: - pentru o capacitate financiara mai mare sau egala cu 1.500.000 lei si mai mica sau egala cu 2.000.000 leise acorda ? 10 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 2.000.000leisi mai mica sau egala cu 2.500.000 leise acorda - 15 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 2.500.000 leise acorda - 30 puncte. 3.Punctajul pentru criteriul de selectie ?experienta similara executie lucrari de modernizare drumuri ? se acorda astfel: -pentru un contract de4.120.000 lei, fara TVA si mai mic 15.000.000 lei, fara TVA, se acorda ? 5 puncte.- pentru un contract cu valoare mai mare de 15.000.000 lei, fara TVA si mai mic de 22.000.000, 00 lei, fara TVA, se acorda ? 15 puncte.- pentru un contract mai mare de 22.000.000, 00 lei, fara TVA, se acorda ? 35 puncte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Auseu
Adresa postala: Auseu, nr. 32, Localitatea: Auseu, Cod postal: 417025, Romania, Tel. +40 259447036, Email: [email protected], Fax: +40 259447036
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer