Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare in cadrul proiectului FEADR, masura 322, intitulat ?Modernizare drumuri si strazi in Comuna Pericei, Reabilitare camin cultural sat Pericei, Reabilitare camin cult


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.116.259 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DRUM CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 113722/05.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139774
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PERICEI
Adresa postala: nr. 239, Localitatea: Pericei, Cod postal: 457265, Romania, Punct(e) de contact: Boncidai Csaba, Tel. +40 260672701, In atentia: Domnului Primar, Email: [email protected], Fax: +40 260672940, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare in cadrul proiectului FEADR, masura 322, intitulat ?Modernizare drumuri si strazi in Comuna Pericei, Reabilitare camin cultural sat Pericei, Reabilitare camin cultural sat Badacin, Infiintare centru after school in localitatea Pericei, Comuna Pericei, Judetul Salaj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Pericei
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare in cadrul proiectului FEADR, masura 322, intitulat ?Modernizare drumuri si strazi in Comuna Pericei, Reabilitare camin cultural sat Pericei, Reabilitare camin cultural sat Badacin, Infiintare centru after school in localitatea Pericei, Comuna Pericei, Judetul Salaj?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45215200-9-Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 116, 259.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 924 data 31.03.2011 Denumirea: elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare pentru proiectul FEADR : ?Modernizare drumur
V.1) Data atribuirii contractului 24.03.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DRUM CONSTRUCT SRL
Adresa postala: localitatea Pericei, nr. 60/F, judetul Salaj, Localitatea: Pericei, Cod postal: 457265, Romania
SC TISOTI EXIM SRL
Adresa postala: localitatea Oradea, str. General Magheru, nr. 5, bl. BM 5, ap.54, judetul Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410078, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10168767.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10116259.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 322.
VI.2) Alte informatii
I. Vizitarea amplasamentului, va avea loc, in ziua de 10.01.2011, ora 12:00II. Criterii de selectie :1. Experienta similara in lucrari de constructie de drumuri, executate (finalizate si receptionate) in ultimii 5 ani. Punctaj maxim 35 punctePunctajul pentru criteriul ?experienta similara in domeniul lucrari de constructie de drumuri?, se acorda astfel: - pentru demonstrarea valorii de 8.515.052 lei, fara TVA, prin prezentarea 1-3 contracte finalizate si receptionate, in ultimii 5 ani, se acorda ? 35 puncte, - pentru demonstrarea valorii de 8.515.052 lei, fara TVA, prin 4 contracte finalizate si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda ? 15 puncte, - pentru demonstrarea valorii de 8.515.052 lei, fara TVA, prin 5 sau mai multe contracte finalizate si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda ? 10 puncte.2. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii. Punctaj maxim 35 punctePunctajul pentru criteriul ?capacitatea financiara de sustinere a lucrarii? se acorda astfel: - pentru o capacitate financiara mai mare sau egala cu 3.050.630, 10 lei si mai mica sau egala cu 4.067.506, 80 lei se acorda ? 10 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 4.067.506, 80 lei si mai mica sau egala cu 5.084.383, 50 lei se acorda - 15 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 5.084.383, 50 lei se acorda - 35 puncte.3. Cifra medie de afaceri. Punctaj maxim 30 punctePunctajul pentru criteriul ?cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ? se acorda astfel: - pentru o valoare mai mare sau egala cu 20.000.000 lei si mai mica sau egala cu 60.000.000 lei se acorda ? 5 puncte- pentru o valoare mai mare de 60.000.000 lei si mai mica sau egala cu 100.000.000 lei se acorda - 10 puncte- pentru o valoare mai mare de 100.000.000 lei si mai mica sau egala cu 150.000.000 se acorda ? 20 puncte- pentru o valoare mai mare de 150.000.000 lei se acorda ? 30 puncte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +4 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj - reprezinta cale de atac
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu nr.12, Localitatea: Municipiul Zalau, Cod postal: 450067, Romania, Tel. +40 260611085, Email: [email protected], Fax: +40 260611085, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Pericei
Adresa postala: nr. 239, Localitatea: Pericei, Cod postal: 4776, Romania, Tel. +40 260672701, Email: [email protected], Fax: +40 260672940
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer