Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul integrat : ?Modernizare si asfaltare strazi, Modernizare si dotare camin cultural, localitatea Chesereu, Infiintare si dotare centru tip ?after s


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.284.086 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DUMEXIM SRL
Anunt de atribuire numarul 121658/05.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139776
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI CHERECHIU
Adresa postala: nr. 78, ,Localitatea: Cherechiu, Cod postal: 417175, Romania, Punct(e) de contact: Niri Alexandru, Tel. +40 259352585, In atentia: Domnului Primar, Email: [email protected], Fax: +40 259352838, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul integrat : ?Modernizare si asfaltare strazi, Modernizare si dotare camin cultural, localitatea Chesereu, Infiintare si dotare centru tip ?after school?, localitatea Cherechiu, Comuna Cherechiu, Judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cherechiu
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul integrat : ?Modernizare si asfaltare strazi, Modernizare si dotare camin cultural, localitatea Chesereu, Infiintare si dotare centru tip ?after school?, localitatea Cherechiu, Comuna Cherechiu, Judetul Bihor?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45215200-9-Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 284, 086.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1498 data 11.07.2012 Denumirea: elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare pentru proiectul FEADR : ?Modernizare si asf
V.1) Data atribuirii contractului 04.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DUMEXIM SRL
Adresa postala: localitatea Luncasprie, nr. 33, judetul Bihor, Localitatea: Luncasprie, Cod postal: 417244, Romania
SC PROEXCO SRL
Adresa postala: Municipiul Oradea, str. Jiului, nr. 16, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410109, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9299204.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9284086.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 322.
VI.2) Alte informatii
I. Criterii de selectie 1. Experienta similara in domeniul lucrari de constructie de drumuri, executate (finalizate si receptionate) in ultimii 5 ani. Punctaj maxim 35 puncte. Punctajul pentru criteriul ?experienta similara in domeniul lucrari de constructie de drumuri?, se acorda astfel: - pentru demonstrarea valorii de 7.794.032 lei, fara TVA, prin prezentarea unui singur contract finalizat si receptionat, in ultimii 5 ani, se acorda ? 35 puncte, - pentru demonstrarea valorii de 7.794.032 lei, fara TVA, prin 2 contracte finalizate si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda ? 15 puncte, - pentru demonstrarea valorii de 7.794.032 lei, fara TVA, prin 3 sau mai multe contracte finalizate si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda ? 10 puncte. 2. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii. Punctaj maxim 35 puncte Punctajul pentru criteriul ?capacitatea financiara de sustinere a lucrarii? se acorda astfel: - pentru o capacitate financiara mai mare sau egala cu 1.859.840, 80 lei si mai mica sau egala cu 2.789.761, 20 lei se acorda ? 5 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 2.789.761, 20 lei si mai mica sau egala cu 3.719.681, 60 lei se acorda - 15 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 3.719.681, 60 lei se acorda - 35 puncte. 3. Cifra medie de afaceri. Punctaj maxim 30 puncte Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani. Conditia minima de calificare este o cifra medie de afaceri de cel putin 18.500.000 lei. Punctajul pentru criteriul ?cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ? se acorda astfel: - pentru o valoare mai mare sau egala cu 18.500.000 lei si mai mica sau egala cu 58.500.000 lei se acorda ? 10 puncte, - pentru o valoare mai mare de 58.500.000 lei si mai mica sau egala cu 98.500.000 lei se acorda - 20 puncte, - pentru o valoare mai mare de 98.500.000 lei se acorda ? 30 puncte. II. Vizitarea amplasamentului va avea loc, in data de 27.05.2011, ora 12:00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Cherechiu
Adresa postala: nr. 78, Localitatea: Cherechiu, Cod postal: 417175, Romania, Tel. +40 259352585, Email: [email protected], Fax: +40 259352838
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer