Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul integrat : ?Imbunatatire retea drumuri, Infiintare si dotare centru ?after school?, Reabilitare, modernizare si dotare camine culturale in Comuna


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.001.230 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DUMEXIM SRL
Anunt de atribuire numarul 121659/05.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139780
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CURTUISENI (PRIMARIA COMUNEI CURTUISENI)
Adresa postala: nr. 13, Localitatea: Curtuiseni, Cod postal: 417225, Romania, Punct(e) de contact: Kovacs Zoltan, Tel. +40 259465032, In atentia: Domnului Primar, Email: [email protected], Fax: +40 259465032, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul integrat : ?Imbunatatire retea drumuri, Infiintare si dotare centru ?after school?, Reabilitare, modernizare si dotare camine culturale in Comuna Curtuiseni ? Judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Curtuiseni
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, in cadrul proiectului FEADR, masura 322, intitulat : ?Imbunatatire retea drumuri, Infiintare si dotare centru ?after school?, Reabilitare, modernizare si dotare camine culturale in Comuna Curtuiseni ? Judetul Bihor?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45215200-9-Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 001, 229.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 962 data 10.07.2012 Denumirea: elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare pentru proiectul FEADR : ?Imbunatatire rete
V.1) Data atribuirii contractului 04.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DUMEXIM SRL
Adresa postala: localitatea Luncasprie, nr. 33, judetul Bihor, Localitatea: Luncasprie, Cod postal: 417244, Romania
SC PROEXCO SRL
Adresa postala: Municipiul Oradea, str. Jiului, nr. 16, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410109, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10015018.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10001229.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013, masura 322
VI.2) Alte informatii
I. Vizitarea amplasamentului va avea loc, in data de 27.05.2011, ora 12:00. II. Criterii de selectie 1. Experienta similara in domeniul lucrari de constructie de drumuri, executate (finalizate si receptionate) in ultimii 5 ani. Punctaj maxim 35 puncte Punctajul pentru criteriul ?experienta similara in domeniul lucrari de constructie de drumuri?, se acorda astfel: - pentru demonstrarea valorii de 7.963.235 lei, fara TVA, prin prezentarea unui singur contract finalizat si receptionat, in ultimii 5 ani, se acorda ? 35 puncte, - pentru demonstrarea valorii de 7.963.235 lei, fara TVA, prin 2 contracte finalizate si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda ? 15 puncte, - pentru demonstrarea valorii de 7.963.235 lei, fara TVA, prin 3 sau mai multe contracte finalizate si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda ? 10 puncte. 2. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii. Punctaj maxim 35 puncte Punctajul pentru criteriul ?capacitatea financiara de sustinere a lucrarii? se acorda astfel: - pentru o capacitate financiara mai mare sau egala cu 2.003.003, 60 lei si mai mica sau egala cu 3.004.505, 40 lei se acorda ? 5 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 3.004.505, 40 lei si mai mica sau egala cu 4.006.007, 20 lei se acorda - 15 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 4.006.007, 20 lei se acorda - 35 puncte. 3. Cifra medie de afaceri. Punctaj maxim 30 puncte. Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani. Conditia minima de calificare este o cifra medie de afaceri de cel putin 20.000.000 lei. Punctajul pentru criteriul ?cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ? se acorda astfel: - pentru o valoare mai mare sau egala cu 20.000.000 lei si mai mica sau egala cu 60.000.000 lei se acorda ? 10 puncte, - pentru o valoare mai mare de 60.000.000 lei si mai mica sau egala cu 100.000.000 lei se acorda - 20 puncte, - pentru o valoare mai mare de 100.000.000 lei se acorda ? 30 puncte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Curtuiseni
Adresa postala: nr. 13, Localitatea: Curtuiseni, Cod postal: 417225, Romania, Tel. +40 259465032, Email: [email protected], Fax: +40 259465032
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer