Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari "Constructia a 3 (trei) statii de transfer si redimensionarea a 2 (doua) statii de transfer precum si constructia centrelor de colectare aferente, judetul Suceava" din cadrul Proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor i


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.538.204 RON

Castigatorul Licitatiei: IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145353/10.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144186
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: DANA IROAIE, Tel. +40 230210148, Email: [email protected], Fax: +40 230222839, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari "Constructia a 3 (trei) statii de transfer si redimensionarea a 2 (doua) statii de transfer precum si constructia centrelor de colectare aferente, judetul Suceava" din cadrul Proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitati din judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop "Constructia a 3 (trei) statii de transfer si redimensionarea a 2 (doua) statii de transfer precum si constructia centrelor de colectare aferente, judetul Suceava" din cadrul Proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Suceava.Sunt prevazute a fi construite 3 statii de transfer situate in urmatoarele localitati: Campulung Moldovenesc, Radauti si Falticeni si redimensionarea a doua statii de transfer in urmatoarele localitati: Gura Humorului si Vatra Dornei si constructia centrelor de colectare aferente conform caietului de sarcini si listelor de cantitati, ce fac parte integranta din documentatia de atribuire.Valoarea estimata a contractului este de 10771320, 00 lei din care: Cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 4, 2% reprezentand 434161 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232470-7 - Statie de transfer de deseuri (Rev.2)
45223000-6-Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 538, 203.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11736
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1968 Denumirea: Contract de lucrari "Constructia a 3 (trei) statii de transfer si redimensionarea a 2 (doua) statii
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: B-dul Eroilor, Nr.6-8, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 0212404041, Email: [email protected], Fax: 0212402056, Adresa internet (URL): www.iridexgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10771320.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10538203.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 4860471.29
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Suceava" finantat din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric"
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului intocmit dupa verificarea si evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis la sediul autoritatii contractante.Solicitarea se va relua pana la atribuirea contractului. Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 79 alin.(1) teza intai din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate in SEAP atasat anuntului de participare, la "Documentatie si clarificari" la adresa de internet www.e-licitatie.ro. Operatorii economici interesati in efectuarea unei vizite de amplasament trebuie sa informeze autoritatea contractanta in scris, in atentia domnului Gheorghe Ignatescu, prin fax la nr. +40 230222839 sau prin e-mail la adresa [email protected], cu cel putin o zi lucratoare inainte de data la care intentioneaza sa faca vizita.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Suceava - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Strada Stefan cel Mare nr 36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230210148, Fax: +40 230222839
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer