Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari de "Amenajare complex rutier zona Michelangelo?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.500.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CCCF - DRUMURI SI PODURI TIMISOARA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138391/21.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134746
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Ec. Corina Radu, Email: [email protected], Fax: +40 256408477/+40 256204177, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari de "Amenajare complex rutier zona Michelangelo?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Complex rutier zona Michelangelo - Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului, se vor executa lucrari de constructii pentru amenajare complex rutier zona Michelangelo
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221200-4 - Lucrari de constructii de tuneluri, puturi si pasaje subterane (Rev.2)
45221119-9-Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
45231111-6-Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 500, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S68-111503din06.04.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S164-272439din28.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28 Denumirea: "Amenajare complex rutier zona Michelangelo?, cod SMIS 37.592, ,
V.1) Data atribuirii contractului 20.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CCCF - DRUMURI SI PODURI TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Liviu Rebreanu, nr.3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300203, Romania, Tel. +04 0731494163, Email: [email protected], [email protected], Fax: +04 0256215217, Adresa internet (URL): www.dptm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51564071.42 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39500000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 987500.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
S.C. ROSIGN S.R.L.- realizare marcaje rutiere/semaforizare/semnalizare - 862.765 lei fara TVA conform contract de subcontractaresiS.C.DRUFEC CONS CF S.R.L. ? realizare amenajare spatii verzi - 124735 lei fara TVA conform contract de subcontractare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - "Sprijinirea dezvoltatiidurabile a oraselor- poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbana" sub-domeniul "Poli de Crestere.
VI.2) Alte informatii
Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). In cazul in care, in urma licitatiei electronice, doi sau mai multi operatori economici s-au clasat pe primul loc, obtinand un punctaj egal, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, contractul urmand a fi atribuit ofertantului care obtine punctajul mai mare.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis-Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2013 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer