Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de lucrari de extindere verticala, termoizolatie exterioara si amenajari exterioare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
707.225 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COBCO SA
Anunt de atribuire numarul 33038/27.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17215
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE
Adresa postala: str. Prahova, nr. 26, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500209, Romania, Punct(e) de contact: STEFANIA OLARU, Tel.0268428524, 0721983063, 0726203130, In atentia: OLARU GABRIELA, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0268421069
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
servicii publice generale
Activitate (activitati)
Altele: asistenta sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de lucrari de extindere verticala, termoizolatie exterioara si amenajari exterioare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: cresa nr. 4, str Aurora, nr. 6, Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de extindere verticala, termoizolatie exterioara si amenajare exterioara la cresa nr. 4, str Aurora, nr. 6, Brasov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
707, 225.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2063/17.09.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2472 Denumirea: lucrari de extindere verticala, termoizolatie exterioara, amenajari interioare si exterioare la Cres
V.1) Data atribuirii contractului 11/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COBCO SA
Adresa postala: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 47, Localitatea: Brasov, Cod postal: 2200, Romania, Tel.0268410288, Email: [email protected], Fax: 0268475355, Adresa internet (URL): www.cobco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 854514.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 707225.28 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: strada Stavropoleus, nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: Bd Eroilor, nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Public de Administrare Crese Compartimentul Juridic
Adresa postala: strada Prahova, nr. 26, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500209, Romania, Tel.0268428524, Email: [email protected], Fax: 0268428524
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2007 09:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer