Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari ?Inchiderea depozitelor neconforme de la Pascani ? Valea Seaca, Harlau si Targu Frumos? din cadrul proiectului ?Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Iasi?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.400.540 RON

Castigatorul Licitatiei: GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145691/14.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143575
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari ?Inchiderea depozitelor neconforme de la Pascani ? Valea Seaca, Harlau si Targu Frumos? din cadrul proiectului ?Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Iasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Pascani ? Valea Seaca, Harlau si Targu Frumos, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ob 3.1 Reab. si inch depozitului urban neconform Pascani - Valea SeacaOcupa o supr. totala de 3, 00 ha. Cant totala de deseuri care a fost eliminata la depozitul urban neconform Pascani-Valea Seaca este de 600 000 m3. Cant anuala de deseuri eliminata la amplasamentul examinat este de 16 188 m3/an.A fost eliminata o cantitate de 128 000 m3 pe o suprafata de 2, 20 ha si s-a considerat ca restul vol de deseuri este subteran. Dupa inch acestuia, in urma relocarii deseurilor, suprafata etansata va fi de 2, 30 haOb 3.2 Reab. si inchiderea depozitului urban neconform Tg Frumos ? Adancata. Ocupa o suprafata totala de 1, 5 hectare .Volumul total de deseuri care a fost eliminat la depozitul urban neconform Targu Frumos ? Adancataeste de 80 000 mc. Cant anuala de deseuri eliminate la amplasamentul examinat este de 6 440 mc/an. Dupa trecerea anului 2009 si pana la inch depozitului in 2012, s-a estimat depozitarea unei capacitati suplimentare de aproximativ 26 000 mc in depozit. Dupa inchid acestuia, suprafata etansata va fi de 1, 50 ha.Ob 3.3Reabilitarea si inchiderea depozitului urban neconform HarlauOcupa o suprafata totala de 1, 60 hectare. Cant totala de deseuri care a fost eliminata la depozitul urban neconform Harlau este de 400 000 mc. Cant anuala de deseuri depozitate este de 6 832 mc/an. In urma masuratorilor topografice reiese ca a fost depozitata o cantitate de 57 000 mc pe o suprafata de 1, 41 ha si s-a considerat ca restul volumului de desesuri este subteran. Dupa inch acestuia, in urma relocarii deseurilor, suprafata etansata va fi de 1, 90 ha.Lucrarile prevad implementarea unui sistem complet de inch in conf cu leg. Nat., cuprinzand: Strat de sustinere;Strat drenare biogaz, Strat de geocompozit ;Strat de drenaj pentru apa din precipitatii; Geotextil de separatie; Strat de recultivare; puturi de extragere a biogazului;sistem de colectare si transport al biogazului incluzand conducte, sistem de deshidratare si substatie gaz;sistem de ardere controlata a gazului de depozit;sistem de colectare levigat;sistem perimetric de colectare a apelor pluviale;instalatii de monitorizare;drumuri de acces, imprejmuire si poarta acces.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262640-9 - Lucrari de ameliorare a mediului (Rev.2)
45112360-6-Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45233228-3-Lucrari de constructii de acoperiri superficiale (Rev.2)
45262320-0-Nivelari (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 400, 539.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10.327
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 405 Denumirea: Contract lucrari Inchiderea depozitelor neconforme din cadrul proiectului SMID in jud Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 13.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.
Adresa postala: Cristesti, Str. Geiger, nr. 1/E, Localitatea: Cristesti, Cod postal: 547185, Romania, Tel. +40 265306420, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 265306428, Adresa internet (URL): www.geiger.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21073741.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13400539.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 1
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, Targu Mures va contracta 0, 56% (lucrari electrice) din contract catre SC LOIAL IMPEX SRL Suceava.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS Mediu Axa prioritara 2 ? ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate?, Domeniul Major de Interventie 1 ? ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?.
VI.2) Alte informatii
II.3 Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie a lucrarilor de 18 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.IV.2.1 In cazul imposibilitatii aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, deoarece doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.IV.4.1 Ofertantul, pe propria sa raspundere si pe propriul sau risc, este incurajat sa viziteze si sa examineze amplasamentul ce va constitui santierul de lucrari, imprejurimile sale si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare pentru pregatirea ofertei si pentru semnarea unui contract de executie a Lucrarilor. Costurile vizitarii santierului vor fi in intregime suportate de ofertant.IV.4.2. Fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al propunerii financiare, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute comunicat de autoritatea contractanta - 5, 98%, la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer