Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari la obiectivul ?Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric ? strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPANIA DE CONSTRUCTII MOLDOCONSTRUCT S.A.
Anunt de atribuire numarul 145372/23.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141106
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari la obiectivul ?Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric ? strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
JUDETUL IASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea estimata totalaa contractului de lucrari este 7.740.640 lei, reprezentand 1.726.665 euro, la cursul BNR din data de 13 iunie 2013, 1 euro = 4, 4830 RON, din care: -valoarea estimata a lucrarilor de executie la obiectivul ?Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric ? strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi?, fara diverse si neprevazute, este de 7.372.040 lei.-ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, este de 5% din valoarea estimata a contractului (fara diverse si nepravazute).- suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 368.600 lei (care reprezinta 5% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute ? 7.372.040 lei).Principalele lucrari prevazute pentru realizarea obiectivului de investitii sunt, conform caietului de sarcini, urmatoarele: ? Structura - montare ascensor, imprejmuire, platforme, alei, stalpi, jardiniere? Arhitectura ? finisaje interioare, exterioare, componente artistice fatada, peisagistica? Instalatii termice? Instalatii termoenergetice - Centrala termica? Instalatii ventilatie? Instalatii electrice? Instalatii sanitare? Retele canalizare? Sistem TVCI? Sistem control acces? Sistem antiefractie? Sistem antiincendiu? Sistem date voce? Sistem sonorizare? Instalatie utilizare gazDescrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcinidin cadrul prezentei documentatii de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8211
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14825 Denumirea: Contract lucrari "Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric V. Alecsandri
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA DE CONSTRUCTII MOLDOCONSTRUCT S.A.
Adresa postala: str. I.C.Bratianu, nr. 20-22, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700037, Romania, Tel. 0232 / 250501, direct 0232 / 267720 , 0332407760, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0232 / 210293
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7740640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 356783.51
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Durata de garantie a lucrarilor executate este de minim 24 de luni din momentul incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2013 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer