Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari pentru executia obiectivului REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMULUI DE INTERES REGIONAL DJ208, LIMITA JUDETULUI NEAMT- IASI - SUCEAVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
33.798.124 RON

Castigatorul Licitatiei: PA&CO INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 73452/02.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 77459
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel.+40 (0)232/235100, int: 491, 492, 493, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 (0)232/214425, +40 (0)232/210336, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari pentru executia obiectivului REABILITAREA SI MODERNIZAREA DRUMULUI DE INTERES REGIONAL DJ208, LIMITA JUDETULUI NEAMT- IASI - SUCEAVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Romania, judetul Iasi, tronsonul din drumul judetean DJ 208, km 3+000 25+500 si km 29+940 48+960, dupa cum urmeaza: -de la km 3+000 25+500, teritoriul administrativ al comunelor Mircesti, Halaucesti, Mogosesti-Siret, Stolniceni-Prajescu, pana la intrarea in Municipiul Pascani
- de la km 29+940 48+960, de la iesirea din municipiul Pascani, se regaseste pe teritoriul administrativ al comunelor : Valea Seaca si Lespezi
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reabilitare si modernizare a infrastructurii de transport pe tronsonul de drum in lungime totala de 41, 52 km.Principalele lucrari prevazute pentru realizarea obiectivului de investitii sunt: ranforsarea structurii rutiere, corectarea elementelor geometrice, realizarea unei suprafete normale rutiere, asigurarea colectarii si evacuarii apelor de suprafata, precum si semnalizarea rutiera si reparatii poduri.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
33, 798, 123.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2083/09.03.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S51-073477din14.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12857 Denumirea: Contract de lucrari Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ208
V.1) Data atribuirii contractului 12/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 17
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PA&CO INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.557, COMUNA OITUZ, Localitatea: Oituz, Cod postal: 607365, Romania, Tel.0234337700, Email: [email protected], Fax: 0234337705, Adresa internet (URL): www.pacoholding.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49630265.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33798123.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDURI STRUCTURALE - Programul Operational Regional 2007 2013, Axa prioritara 2 Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane inclusive constructia/reabilitarea soselelor de centura
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. A. Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.(+40) 232 260600, Email: [email protected], Fax: (+40) 232 255907, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Adresa postala: b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel.+40 (0)232/235100, int: 491, 492, 493; +40 (0)232/214425, Email: [email protected], Fax: +40 (0)232/214425, +40 (0)232/210336, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2010 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer