Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulatoriului de specialitate la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, COD SMIS 11520, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
889.661 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 100232/11.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 89264
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720026, Romania, Punct(e) de contact:  ADRIAN GRADINARU, Tel. 0230-210.148 int.150, Email:  [email protected], Fax:  0230-222.839;0230-520.085, Adresa internet (URL):  www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulatoriului de specialitate la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, COD SMIS 11520, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, pe Axa prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1. ? ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: La sediul Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel NouSuceava, judetul Suceava.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulatoriului de specialitate la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, COD SMIS 11520, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, pe Axa prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1. ? ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
30195600-8-Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
889, 661RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Documentatia de atribuire nr. 6.659 din 12 mai 2010, este publicata in SEAP.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10593 Denumirea: Contract de lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Modernizare, dezvoltare si echipare.....
V.1) Data atribuirii contractului 8/11/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Calea Unirii, nr. 102, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720019, Romania, Tel. 0729155669;0230/206076, Email:  [email protected], Fax:  0230/521293, Adresa internet (URL):  www.generalconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 889661.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, pe Axa prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1. ? ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
VI.2) Alte informatii
Raspunsurile la clarificari vor fi publicate in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscala
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720026, Romania, Tel. (+4) 0230 214 948, Fax:  (+4) 0230 214 874
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul achizitii publice, camera P03 din Consiliul Judetean Suceava
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 36, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720026, Romania, Tel. (+4) 0230 210 148, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 0230 222 839; (+4) 0230 520 085, Adresa internet (URL):  www.cjsuceava.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2010 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer